Thierry Defer


předseda

Řízení výkonného výboru, komunikace s EGF

Michal Timko


hospodář

Propagace go

Michal Zubalík


člen výboru

STK, turnajový kalendář, webové stránky

David Žáček


člen výboru

Členská databáze

Ondřej Kruml


člen výboru

Reprezentace, komunikace s EGF