Tisková zpráva - První Světové hry duševních sportů v Pekingu v říjnu 2008 (2.9.2008)