12. Slovenský Go festival

Kamenný Mlyn (SK): 23.6.2017–25.6.2017
Propozice