Úpravy týkající se turnajů zařazených do GP pro rok 2006