Bodový systém pro kvalifikaci párů na MSP

schváleno výborem 22.11.2003 v Ostravě

Výchozí premise:

Žádný člen páru nesmí jet na MS víckrát, než jednou za tři roky.

Body získané párem se počítají jen tomuto páru a ne jednotlivým hráčům. Tj. pokud se pár rozpadne a jeden, nebo oba z dvojice, vytvoří nový pár s někým jiným, nově vytvořený pár začíná od nuly.

 1. Pár získává body za umístění na MRP podle následující tabulky
  Umístění na MRP Získané body
  1. místo 30
  2. místo 25
  3. místo 20
  4. místo 16
  5. místo 12
  6. místo 9
  7. místo 6
  8. místo 4
  9. místo 2
  10. místo 1
 2. Mistr republiky má přednostní právo účasti na MEP. Pokud toto právo nevyužije, právo přechází na další pár v pořadí atd. Páru, který se zúčastní MEP a získá na něm bodové umístění, se body získané pro účast ČR na MSP přičtou k jeho dosavadnímu bodovému zisku pro kvalifikaci na MSP v plné výši. Možné získané body na MEP – viz. následující tabulka bodování na MEP.
  Umístění na MEP Získané body
  1. místo 60
  2. místo 51
  3. místo 43
  4. místo 36
  5. místo 30
  6. místo 25
  7. místo 21
  8. místo 18
  9. místo 15
  10. místo 13
  11. místo 11
  12. místo 9
  13. místo 7
  14. místo 5
  15. místo 3
  16. místo 1
 3. Body se každému páru v daném roce spočtou tak, že bodový zisk předcházející naposled konanému MRP a MEP se vynásobí 0,75 a zaokrouhlí na celé číslo (tj. x,49 = x, x,50 = x+1). K tomuto číslu se připočte bodový zisk z naposled konaného MRP a případný zisk z naposled konaného MEP. Takto vypočtený bodový zisk je aktuálním bodovým ziskem páru, který slouží pro určení reprezentačního páru na MSP.
 4. Na MSP, pokud ČR bude pozvaná, pojede pár s nejvyšším bodovým ziskem, který může jet, tj. z kterého se ani jeden člen nezúčastnil MSP v předchozích dvou letech. Pokud párů které by mohly jet bude víc, tj. více párů dosáhne stejný bodový zisk pro kvalifikaci na MSP, rozhodnou o účasti na MSP následující kritéria v pořadí, v jakém jsou uvedena:
  1. vyšší součet bodů získaných na posledně konaném MRP a MEP,
  2. lepší umístění na posledním MRP,
  3. nižší počet součtu účastí členů páru na MSP,
  4. vyšší součet ratingů obou členů páru,
  5. los.

   

 5. Páru, který se zúčastní MSP, se od jeho bodového zisku odečte tolik bodů, kolik má nastřádáno pár s dalším nejvyšším bodovým ziskem v pořadí, který mohl jet na MSP, (nebyl vyloučen z MSP kvůli účasti některého svého člena v posledních dvou letech), ale nejel.
 6. Bodování párů začíná mistrovstvím republiky párů 2003.