JmenoKlubPrispevky 2021Datum 2021
Jan SebelaGo klub BrnoDozivotni01.01.2021
Jaromir SirChina Tours Weiqi Club PrahaDozivotni01.01.2021
Milos PodperaChina Tours Weiqi Club PrahaDozivotni01.01.2021
Lenka DankovaPrazsky klub goDozivotni01.01.2021
Vladimir DanekPrazsky klub goDozivotni01.01.2021
Jan ProkopSo Imba BrnoDozivotni01.01.2021
Thierry DeferSo Imba BrnoDozivotni01.01.2021
Pavel Lauko-50012.02.2021
Adriana TomsuFrydek-Mistek25011.02.2021
Ivan KostkaFrydek-Mistek10012.02.2021
Tereza KotowskiFrydek-Mistek50001.01.2021
Radek NechanickyGo klub Nymburk50001.01.2021
Lukas RakGo klub Ostrava15004.01.2021
Petr KoubaChina Tours Weiqi Club Praha25013.01.2021
Zdeněk KoubaChina Tours Weiqi Club Praha50013.01.2021
Jana TravnickovaOddil go TJ Union Plzen50001.02.2021
Radek HomolaPisek50001.02.2021
Daniel KonopacPražský klub go10001.01.2021
David ZacekPrazsky klub go25004.01.2021
Jan HoraPrazsky klub go50011.01.2021
Jaromir JavurekPrazsky klub go10001.01.2021
Jaroslav KotowskiPrazsky klub go50001.01.2021
Martin DanekPrazsky klub go10001.01.2021
Michal DanekPrazsky klub go10001.01.2021
Andrea KrumlovaSo Imba Brno521.01.2021
Jiri KrumlSo Imba Brno521.01.2021
Martin SmerekSo Imba Brno50011.02.2021
Ondrej KrumlSo Imba Brno74521.01.2021
Tomas KrumlSo Imba Brno521.01.2021