Předseda STK:

  • Michal Zubalík

Technická komise Gobanligy a Českého poháru

  • David Žáček
  • Lukáš Podpěra

Turnajový kalendář

  • Michal Zubalík

Klasifikační komise:

  • Jarek Jiruše
  • Lukáš Podpěra

Disciplinární komise:

  • Tadeáš Berkman
  • Jaroslav Kotowski
  • Bronislav Snídal