JmenoKlubPrispevky 2020Datum 2020Prispevky 2019Datum 2019
Jan SebelaGo klub BrnoDozivotni01.01.2020Dozivotni01.01.2019
Thierry DeferGo klub BrnoDozivotni01.01.2020Dozivotni01.01.2019
Jan ProkopGo klub RicanyDozivotni01.01.2020Dozivotni01.01.2019
Lenka DankovaPrazsky klub goDozivotni01.01.2020Dozivotni01.01.2019
Vladimir DanekPrazsky klub goDozivotni01.01.2020Dozivotni01.01.2019
Petr CipraJesenik50002.01.202050026.01.2019
Ivan KostkaFrydek-Mistek50010.01.2019
Tereza KotowskiFrydek-Mistek25021.01.2019
Jaroslav KotowskiPrazsky klub go50021.01.2019
Vitezslav TomekFrydek-Mistek50022.01.2019
Vojtech TomekFrydek-Mistek25022.01.2019
Anezka BukovskaPromoGo Praha25025.01.2019
Daniel BrozPromoGo Praha25025.01.2019
Dita VasovaPromoGo Praha25025.01.2019
Dusan JanskyPromoGo Praha25025.01.2019
Ignat HrekPromoGo Praha15025.01.2019
Ivan PlatonycevPromoGo Praha15025.01.2019
Jan PrausPromoGo Praha25025.01.2019
Jana HricovaPromoGo Praha50025.01.2019
Jiri KrotilPromoGo Praha15025.01.2019
Marta HrbkovaPromoGo Praha525.01.2019
Michal HrbekPromoGo Praha525.01.2019
Ondrej BrozPromoGo Praha25025.01.2019
Pavel PaidarPromoGo Praha15025.01.2019
Petr CafourekPromoGo Praha25025.01.2019
Rostislav LitovkinPromoGo Praha15025.01.2019
Stepan HrbekPromoGo Praha74525.01.2019
Tomas JodlPromoGo Praha15025.01.2019
Vaclav CharvatPromoGo Praha15025.01.2019
Vojtìch PavelPromoGo Praha15025.01.2019
Vojtech SokolPromoGo Praha25025.01.2019
Vojtech VasaPromoGo Praha25025.01.2019
Jan AdamekFrydek-Mistek50026.01.2019
Ondrej SkotnicaFrydek-Mistek15026.01.2019
Robin PopovFrydek-Mistek15026.01.2019
Antonín PavelkaGo klub Brno50026.01.2019
Jakub VonsovskyGo klub Brno50026.01.2019
Jiri TobiasGo klub Brno50026.01.2019
Leon DeferGo klub Brno25026.01.2019
Ondrej KachynaGo klub Brno50026.01.2019
Pavel DrabekGo klub Brno74526.01.2019
Pavla DrabkovaGo klub Brno526.01.2019
Tristan DeferGo klub Brno25026.01.2019
Jana DockalovaGo klub Olomouc526.01.2019
Miroslava GoblovaGo klub Olomouc526.01.2019
TomᚠUrbanecGo klub Olomouc50026.01.2019
Vaclav GoblGo klub Olomouc74526.01.2019
Zdenek KratochvilGo klub Olomouc50026.01.2019
Zuzana FialovaGo klub Olomouc526.01.2019
Václav KijonkaGo klub Ostrava10026.01.2019
Ondøej SkácelChina Tours Weiqi Club Praha25026.01.2019
Vojtìch LykoJeseník25026.01.2019
Ivan BroulikOddil go TJ Union Plzen10026.01.2019
Josef GulasiOddil go TJ Union Plzen50026.01.2019
Frantisek CmuntPrazsky klub go50026.01.2019
Andrea KrumlovaGo klub Brno501.02.2019
Jiri KrumlGo klub Brno501.02.2019
Ondrej KrumlGo klub Brno74501.02.2019
Tomas KrumlGo klub Brno501.02.2019
Jakub NozarGo klub Brno50011.02.2019
Mikulas NozarGo klub Brno50011.02.2019
Petr KoubaChina Tours Weiqi Club Praha25014.02.2019
David ZacekPrazsky klub go25015.02.2019
Tadeas GrosserKarlovarský klub Go15022.02.2019
Tomas GrosserKarlovarský klub Go10022.02.2019
Adriana TomsuFrydek-Mistek25023.02.2019
Hynek EffenbergerGo klub Blansko10023.02.2019
Ondrej JurasekGo klub Brno50023.02.2019
Jakub FridrichGo klub Olomouc50023.02.2019
Tadeas BerkmanGo klub Usti nad Labem50023.02.2019
Michal TimkoChina Tours Weiqi Club Praha50023.02.2019
TomᚠPavelPromoGo Praha15023.02.2019
Alexandr DvoracekJesenik525.02.2019
Eva DvorackovaJesenik525.02.2019
Jindrich DvoracekJesenik74525.02.2019
Mikolas DvoracekJesenik525.02.2019
Amelie SalajkovaMikulov15026.02.2019
Klara ZaloudkovaPrazsky klub go50006.03.2019
Irena Hrbkova50009.03.2019
Kristina WaczulikovaBrno10009.03.2019
Tereza VlckovaGo klub Brno50009.03.2019
Lukas PodperaChina Tours Weiqi Club Praha512.03.2019
Marketa PodperovaChina Tours Weiqi Club Praha512.03.2019
Milos PodperaChina Tours Weiqi Club Praha75512.03.2019
Jana TravnickovaOddil go TJ Union Plzen10007.05.2019
Jiri GeorgievOddil go TJ Union Plzen10020.05.2019
Zuzana SajvaldovaGo klub Brno25023.05.2019
Jitka BartovaPrazsky klub go50011.10.2019
Alzbeta KadlecovaPrazsky klub go50016.12.2019
Adela Kralova-
Gabriel Khalid-
Jakub Krchak-
Jaroslav Kisy-
Karel Waelzer-
Krzysztof Podbiol-
Martin Kuzela-
Michal Polacek-
Adam VeceraFrydek-Mistek
Jan BrindaFrydek-Mistek
Lukas SkotnicaFrydek-Mistek
Michal NemcokFrydek-Mistek
Michal ZubalikFrydek-Mistek
Petr AdamecFrydek-Mistek
Petr ValasekFrydek-Mistek
Tomas PechaFrydek-Mistek
Vladan PechaFrydek-Mistek
Anezka JirusovaGo klub Blansko
Jaroslav JiruseGo klub Blansko
Jiri BabkaGo klub Blansko
Lumir SkvarilGo klub Blansko
Marcela JirusovaGo klub Blansko
Martin StoudekGo klub Blansko
Bohuslav jr. ZmekGo klub Brno
Bohuslav ZmekGo klub Brno
Bronislav SnidalGo klub Brno
Filip BartusekGo klub Brno
Jan HolmanGo klub Brno
Jaroslav BabakGo klub Brno
Jiri MusilGo klub Brno
Kurt PaarGo klub Brno
Marta ZmekovaGo klub Brno
Martin JunekGo klub Brno
Michaela DeferovaGo klub Brno
Ondrej SindlerGo klub Brno
Pavel GricGo klub Brno
Verka ZmekovaGo klub Brno
Petr JedlickaGo klub Mikulov
Tomas KristGo klub Mikulov
Veronika KristovaGo klub Mikulov
Radek NechanickyGo klub Nymburk
Daniel NovakGo klub Olomouc
Matej JelinekGo klub Olomouc
Michal ManasGo klub Olomouc
Ondrej BlahaGo klub Olomouc
Ondrej KratochvilGo klub Olomouc
Ondrej KrechnakGo klub Olomouc
Zuzana KratochvilovaGo klub Olomouc
Jiri MamulaGo klub Opava
Zoltan DomonkosGo klub Opava
Kamila SamajovaGo klub Ostrava
Martin CieplyGo klub Ostrava
Tomas BartonekGo klub Ostrava
Ladislav KoranGo klub Pisek
Tomas KozelekGo klub Praha Troja
Anna PodperovaChina Tours Weiqi Club Praha
Frantisek CahaChina Tours Weiqi Club Praha
Jaromir SirChina Tours Weiqi Club Praha
Jakub SpangerJesenik
Romana DvorackovaJesenik
Ondrej SiltKunraticky Go and Yacht Club
Martin VojirLiberec
Martina SimunkovaLiberec
Michal HumpulaLiberec
Jan SutnarOddil go TJ Union Plzen
David SkalaPardubicky Go klub
Ales CieplyPrazsky klub go
Benedikt KlaudisPrazsky klub go
Jan BalasPrazsky klub go
Jan HoraPrazsky klub go
Jan VrablikPrazsky klub go
Jiri BaumaPrazsky klub go
Josef MoudrikPrazsky klub go
Ladislav ProsekPrazsky klub go
Martin DanekPrazsky klub go
Michal DanekPrazsky klub go
Petr MagulaPrazsky klub go
Radek HaugvicPrazsky klub go
Simon ZeckariasPrazsky klub go
Jan StrmiskaPromoGo Praha
Kvido KaderavekPromoGo Praha
Vojtech DivisPromoGo Praha
Vojtech KubuPromoGo Praha
Vojtech SenkyrPromoGo Praha