O čem kniha je

Kniha s názvem Desková hra go v srdci Evropy dává nahlédnout do světa go nejen v České republice. Čtenáři jsou vysvětlena základní pravidla a nastíněno použití různých přísloví, které ulehčují hru. Zkušenější hráče zaujme popis metodiky počítání velikosti tahů. Pro snažší pochopení jsou v knize uvedeny praktické příklady k procvičování a to včetně řešení. V knize jsou popsány populární varianty hry, které jsou vhodné pro vícero hráčů. Autoři knihy stručně představují historii hry go u nás i v Japonsku, Koreji a Číně, a tak přibližují význam této hry v asijských zemích. Evropský profesionální systém přivedl na svět několik profesionálních hráčů v deskové hře go a v této knize je vůbec poprvé představen ucelený soubor medailonků o každém z nich. Ty jsou pak doplněny medailonky nejsilnějších českých hráčů. Medailonky jsou doplněny historkami a příběhy z jejich životů. Několik nejznámější příběhů z asijských zemí je v knize převyprávěno. Nechybí ani přehled dostupných knih, filmů či internetových zdrojů, které jsou na go zaměřeny. Část knihy je věnována tuzemským klubům a jejich historii. Kniha je dílem několika autorů, kteří jsou uvedeni na začátku kapitol, nebo na konci jednotlivých textů.

Errata

  • V knize je nesprávně uvedeno jméno autora. Namísto Michal Nozar má ve všech případěch být Mikuláš Nozar.
  • strana 173: namísto roku 1986 má být 1990
  • Špatně uvedený diagram na straně 73. Správně má být: