Seznam členů ČAGo

V následující tabulce je přehled členů České asociace go, kteří mají zaplacen členský příspěvek na letošní rok. Upozorňujeme, že tabulka není aktualizována online, ale obvykle s 1-2denním zpožděním po úhradě příspěvku.

 

Počet členů se zaplacenými členskými příspěvky podle klubů
a aktuální počet delegátů na valnou hromadu ČAGo

Tento seznam je generován automaticky podle aktuálního seznamu členů se zaplacenými členskými příspěvky. Případné připomínky pište na grosser@goweb.cz.
Na valnou hromadu mohou delegovat své zástupce kluby, které mají alespoň tři platící členy. Za každou započatou petici členů má klub jednoho delegáta + jednoho delegáta za uspořádání akce ČAGo.