Volby 2016

Volit mohou pouze řádní členové České asociace go se zaplacenými členskými příspěvky a to třemi možnými způsoby:

 • přímo v místě konání voleb, tj. v sobotu 22. října do 17:00 během hlavního turnaje v go při pražském Deskohraní 2016 (viz propozice)
 • prostřednictvím zástupce klubu, který členovi volební komise odevzdá hlasovací lístek v uzavřené obálce a odděleně identifikační útržek příslušného voliče
 • korespondenčně, tj. zasláním volebního lístku v uzavřené obálce a přiloženého identifikačního útržku na adresu předsedy volební komise:
  Aleš Cieplý, Brzická 365, 190 16 Praha 21 (musí být doručeno do pátku 21. října)

***VÝSLEDKY***

Seznam kandidátů:

1. Thierry DeferVážení členové ČAGo,

rád bych Vám touto cestou sdělil svůj zájem zapojit se do práce ve výboru. Sice nemohu nabídnout žádný herní výkon, jelikož jsem pouhé dvouciferné kyu, ale můžu se podělit o své nadšení pro go, organizační schopnosti a zdravý selský rozum v hospodaření.

Bude mi ctí spolupracovat s dalšími členy výboru na rozvoji českého go a kráčet ve stopách Vladimíra Daňka, jemuž se podařilo asociaci stabilizovat a v mnohém pozvednout.

Pracovní náplň uvádím v následujících bodech:

 • Zviditelnit go u veřejnosti přes různé sociální sítě a klasická média, abychom měli větší potenciál pro získávání nových hráčů a sponzorů.
 • Přes intenzivnější spolupráci s místními kluby „přeměnit“ co nejvíce příležitostných hráčů na členy ČAGo hrající turnaje.
 • Prozkoumat možnosti spolupráce s domy dětí a mládeže a středisky volného času, aby se pěstovala nová generace hráčů.
 • Jelikož jsou firmy při podpoře neziskových spolků daňově zvýhodněné, rád bych prověřil i tento sektor a formou různých workshopů a představení hry získal další potencionální hráče, popř. finanční či materiální výpomoc.


2. David ŽáčekVážení členové ČAGo,

rozhodl jsem se kandidovat do výkonného výboru, abych se mohl ještě více zapojit do běhu Asociace. K fungování ČAGo přispívám už od roku 2014, kdy jsem se začal starat o výsledky celoročních soutěží. Od ledna jsem i částečně zodpovědný za správu členské databáze. Rád bych pokračoval v této i další práci pro Asociaci i v příštích letech. Nemohu nabídnout zkušenost, zato ale nabízím svou energii. Rád bych se věnoval vytvoření pořádku v seznamu členů a předpisech ČAGo. Také bych chtěl prosadit, aby hráči byli Asociací motivování ke členství pomocí výhod a promyšlených opatření, místo nešetrných pokusů, jako povinné členství pro účast na turnaji, které dopadlo fiaskem. Mým snem je umožnit co nejvíce lidem zažít radost z naší nádherné hry, a proto bych rád viděl ČAGo jako silnou organizaci, schopnou tento sen naplnit.

3. Michal ZubalíkVážení členové ČAGo,

po delším přemýšlení jsem se rozhodl, že bych rád pokračoval v práci ve výboru ČAGo. Rád bych v budoucím výboru zlepšil komunikaci mezi jednotlivými členy a zároveň pomáhal s organizačními věcmi větších akcí (MR apod.). Rád bych vytvořil lepší zázemí pro komunikaci mezi členy výboru a členy asociace. Dále budu spravovat webové stránky a snažit se je pořád upravovat, aby byly přívětivější a doplňovat různé nové funkce a sekce.

4. Ondřej KrumlVážení členové ČAGo,

do výboru jsem se původně hodlal zapojit až v pokročilejším věku, ale ze dvou důvodů jsem se rozhodl kandidovat již letos. Nejprve můj letní pobyt v Koreji změnil můj pohled na go jako takové. V Koreji je v tuto chvíli 1500 „go instruktorů“, mají dva televizní kanály, go časopis, který se dá koupit v jakékoli trafice, řadu škol, kde učí děti již od 5 let atd. Právě během tohoto pobytu jsem si konečně srovnal v hlavě, že go je užitečná věc a čím více lidí jí bude znát, tím to bude lepší. Během tohoto pobytu jsem také navázal přátelské vztahy s vlastníky již zmíněných škol a nabídli mi spolupráci v případě, že bych se zabýval popularizováním go.
Kultura a připravenost populace je samozřejmě v ČR úplně jiná, ale přesto mne můj pobyt v Koreji nabil optimismem a energii, která je tak potřeba.
Druhý důvod proč chci vstoupit do ČAGo je má veliká důvěra v Thierryho Defera, jakožto budoucího předsedy a rád bych mu asistoval a pomáhal, jak jen to bude v mých silách. Již párkrát jsme se s Thierrym setkali, abychom prodiskutovali ČAGo a naše brainstorming sessiony byly vždy bohaté na nápady.
V ČAGo bych se převážně zabýval reprezentací a propagací go, ale byl bych spíše flexibilní člen výboru, který by pomáhal tam, kde je zrovna potřeba.

5. Bronislav SnídalVážení členové ČAGo,

již mnoho let se pohybuji na české gooové scéně a mnozí z Vás mě jistě znáte, a tak ani necítím potřebu se nějak zvláště představovat. O dění v go se zajímám nejen jako hráč a cítím, že přišel čas se více zapojit. V minulosti jsem se vyjadřoval k mnoha rozhodnutím výboru, ať už kladně nebo většinou spíše kriticky. Co bych rád přinesl je kritické, racionální uvažování při jednotlivých rozhodnutích, podílet se na jednotlivých mravenčích úkolech a vůli posunout Asociaci správným směrem. Co je z mého pohledu třeba (ať už začít podnikat či pokračovat v započaté práci předchozími výbory) a v čem budu velmi rád aktivně spolupracovat s ostatními:

 • Šíření go – V dnešní době se stále více prosazují sociální média a minimálně v propagaci na facebookových stránkách můžeme udělat velký posun. Sám jsem správcem neoficiálních stránek a vím, že větší aktivita by určitě prospěla směrem k aktivním nebo pasivním hráčům i do povědomí společnosti.
 • Spolupráce na webu – Podoba nových webových stránek asociace se mi zpočátku velmi nelíbila, a ač vím, že se na nich udělal kus práce, pořád je lze zlepšovat. Především mohu vypomoci se samotným obsahem.
 • Zvýšit účast na turnajích – Dlouhou dobu tvrdím, že účast na turnajích klesá. Nové turnaje mají problém se prosadit, i když se jedná o zajímavé lokality a události. Nevysypu nyní z rukávu jednorázové řešení, jak to změnit, ale můj názor je, že v minulosti bylo mnohem více energie věnováno podpoře reprezentantů než ostatních hráčů. Rozhodně bych byl pro zrušení formy poplatků pro Asociaci ve finále omezující účast na turnajích a změnu na jiný formát.
 • Výchova mládeže – Zde můžu jako učitel a hráč, který prošel jednou z českých goových líhní přispět snad v mnohém.
 • Fungování jednotlivých „výkonných“ odvětví – správa kalendáře, komise, papírování, rád pomůžu, jak mi bude můj volný čas umožňovat


6. Petr KoubaVážení členové ČAGo,

mezi mé nejlepší zážitky z go z poslední doby patří účasti na studentských soutěžích, které se sice netěší takové prestiži, zato však mají velmi příjemnou atmosféru, pro kterou si mě získaly. Na těchto turnajích jsem se setkal s nadšenými začátečníky, kteří projevují nesmírný zájem o hru, i když jejich výkonnostní ambice již nemohou být příliš vysoké. Tato setkání mě inspirovala. Domnívám se nyní, že právě tato věková skupina je perspektivní z hlediska rozvoje hráčské základny. Tato myšlenka mě dovedla až ke kandidatuře do výboru, kde bych se rád uplatnil zejména na poli propagace go mezi studenty a rozvoji studentského go v Česku. Věřím, že po nedávném mediálním ohlasu na Alphago by byla škoda nevyužít nynějšího povědomí o naší hře a propagace by měla být hlavní prioritou nového výboru.

7. Michal TimkoVážení členové ČAGo,

po delší úvaze jsem se rozhodl kandidovat do výkonného výboru. Je těžké dopředu něco slibovat, když nikdo nedokáže přesně určit, kam nás vítr zavane, které projekty uspějí a které kroky povedou do slepé uličky. Mohu tedy nabídnout především svůj čas a energii, který jsem ochotný do go investovat.

Moje hlavní oblast zájmu bude ležet v oblasti propagace a šíření povědomí o go. Tato oblast je z mého pohledu klíčová. V současné době ČAGO funguje především na členských příspěvcích a nadšení dobrovolníků. Byl bych rád, kdybychom se v následujících letech dostali k bodu zlomu, kdy go bude natolik známé, že budeme schopni stabilně přivádět sponzory zvenčí, což významně usnadní chod celé organizace.

Již mám za sebou řadu účastí na nejrůznějších propagačních akcích, výstavách a conech, nově budu pořádat přednášky v městských knihovnách. Věřím, že s kombinací podpory ČAGO a nových nápadů ostatních členů uděláme v tomto směru viditelný pokrok.

Dále se dle možností budu podílet na navrhování a úpravách všech technických dokumentů a směrnic.

8. Ondřej JurásekVážení hráči,

s potěšením sleduji, kolik skvělých lidí se chce zapojit do práce pro asociaci. Věřím, že přinesou nové nápady a pohledy na věc. Zvláště podporuji kandidaturu Davida Žáčka. Měl by to být nový pokladník.

V týmu chybí někdo, kdo by se zabýval získáváním, psaním a vyúčtováním grantů. Tady pořád ještě nejsou využívány všechny možnosti. Proto kandiduji. Chci se věnovat hlavně grantům. Už jsem začal.

Také budu nadále prosazovat pomoc klubům. Nejen v oblasti získávání peněz, ale také pomoc s materiálem. Chci zavést odpisy staršího materiálu a jeho distribuci klubům.

Děkuji za podporu.

(volební řád)