Volby do výkonného výboru na období 2022-2025

Volby do nového výboru na období 2022 – 2025 se bude konat na turnaji Deskohraní 15.10.2022 v Praze.

Bohužel aktuální členové výboru nebudou kandidovat ve stejném složení.

Uzávěrka kandidátek je 05. října 2022. Kdo do té doby nepošle informaci s kandidátkou na mail  vybor@goweb.cz nebude ho možné volit. Volby musí proběhnout i v případě účasti menší jak 5 lidí.  (získá-li někdo 0 hlasů tak stále není zvolen)

Volit mohou jedině členové České asociace go. Každý člen ČAGo může dát hlas maximálně 5 lidem (počet míst ve výboru).

Volby budou probíhat jen 15.10.2022 od 9:00 do 17:00. V 18:00 proběhne sčítaní hlasů a uveřejnění výsledku.

Členové volební komise: Karel Walzer (předseda komise), Ondřej Šindler, Lenka Daňková.

Volit lze:
a) přímo, vhozením volebního lístku do 17:00 daného dne do volební urny
a odevzdáním identifikačního útržku členovi volební komise,
b) prostřednictvím zástupce klubu, který členovi volební komise odevzdá hlasovací
lístky v uzavřených obálkách a odděleně identifikační útržky příslušných voličů,
c) korespondenčně zasláním volebního lístku v uzavřené obálce a přiloženého
identifikačního útržku na adresu předsedy volební komise.

Diskuze k volbám zde

Volební řád

CAGo_volebni_listek_2019

Kandidáti

Tomáš Grosser

Lenka Daňková

Adriana Tomšů

Jitka Bártová 

Michal Zubalík