2. Letný Turnaj Go na Ďalekom Východe

Kysak: 26. 8. 2016–28. 8. 2016
Propozice pdf