Historie hry go

© Tomáš Grosser

Hra go vznikla v Číně před 4 až 5 tisící lety. O jejím vzniku se vypráví několik legend. Jedna z nich například líčí příběh o dřevorubci, který se vypravil do hor na dříví. Uviděl dva starce, pravděpodobně bohy, jak hrají go. Začal pozorovat jejich hru. Když bohové dohráli, rozplynuli se a dřevorubec zjistil, že mu zešedivěly vlasy a že topůrko jeho sekery je shnilé. Když se vrátil do své vesnice, nikdo ho už neznal. Jen jakýsi stařec mu vyprávěl, že před mnoha lety odešel jeden dřevorubec do hor a už se nevrátil.

Jiná pověst zase praví, že hru go vymyslel rádce legendárního čínského císaře Jao pro jeho syna, který byl duševně zaostalý. Zda to synovi pomohlo, se pověst nezmiňuje, každopádně go se hraje dodnes. Podle některých teorií mohlo go původně sloužit k věštění. V této souvislosti není bez zajímavosti, že hrací deska má 361 průsečíků, což je téměř shodný počet se dny v roce.


Nejstarší písemná zmínka o hře go pochází ze 6. století před n. l. z díla samotného Konfucia. První dochovaný text věnovaný pouze hře go je z 1. století n. l. A konečně – nejstarší dochovaný záznam partie go pochází zhruba z roku 250 n. l.


V 7. a 8. století se go spolu s čínským uměním a vědomostmi dostává do Japonska. Zde se šíří především mezi samuraji a buddhistickými mnichy. V druhé polovině 16. století se go dostává do přízně tehdejších vládců Japonska, kteří jsou sami nadšenými hráči. Kolem roku 1600 díky tomu vznikají čtyři školy go, které jsou podporované vládou. Začíná zlatá éra. Každá škola má několik desítek hráčů, kteří se věnují pouze zdokonalování se ve hře go. Hráči mezi sebou hrají zápasy. Mnozí jsou pro svoje umění dodnes velmi uctívaní. Minimálně polovina z nejlepších hráčů všech dob pochází právě z tohoto období. Japonsko se na dlouho stává vůdčí zemí ve světě go.


Na přelomu 19. a 20. století školy postupně zanikají. Go se však hraje dál. V roce 1924 je založena Japonská asociace go. Organizují se první profesionální zápasy a turnaje. Ty jsou zprvu sponzorované především novinami, které za to získávají právo přinášet svým čtenářům reportáže z turnajů. V dalších desetiletích se přidávají i televizní stanice a různé firmy.

V druhé polovině 20. století se profesionální go postupně šíří také do Koreje, Číny a částečně také do některých dalších východoasijských zemí. Zvláště v Koreji se go stává velice populárním a od druhé poloviny 90. let 20. století především mladí korejští hráči dominují mezinárodnímu go.

Mimo východní Asii se go začalo šířit v 19. století. Do USA ho přivezli kolem roku 1850 čínští přistěhovalci. Tehdy se však ještě výrazněji nedostalo mimo jejich komunitu. To se podařilo až německému inženýrovi Oskaru Korscheltovi, který v letech 1875-1884 pobýval v Japonsku. V roce 1880 publikoval první článek o go v německém tisku. V roce 1884 pak vydal knihu Hra go. Na americkém kontinentě byl průkopníkem go vynikající meziválečný šachista Edward Lasker. Ten byl původem z Německa a o go se dověděl právě díky Korscheltovi.


Do většího podvědomí mimo východní Asii se však go dostává až v druhé polovině 20. století. Přesto se evropští a američtí hráči nemohou svojí silou stále ještě rovnat Asijcům. Mnozí z nich však už studovali go v Japonsku, Koreji nebo Číně, někteří se zde dokonce stali profesionálními hráči.