Pravidla go

1.krok

Hru go hrají dva hráči – jeden má černé, druhý bílé kameny. Hraje se na čtvercové síti, která má 19×19 průsečíků. Použít se ovšem dá také například deska o rozměrech 13×13 či 9×9, aniž by se tím jakkoli změnila pravidla. Tyto menší desky jsou vhodné zvláště pro začátečníky, jelikož hráč na nich snadněji udrží přehled a partie trvá kratší dobu.

2.krok

Hráči střídavě pokládají na desku své kameny. Jak je patrno z obrázku, umisťují je na průsečíky. První tah vždy pokládá černý. Cílem hry je obklíčit co nejvíce území a zároveň zajmout co největší počet soupeřových kamenů. Zní to možná zatím trochu nejasně, ale pro lepší pochopení toho, o co se ve hře go jedná, můžeme partii přirovat k bitvě o ovládnutí určitého území.

3.krok

Na přecházejí stránce jsme se zmínili o zajímání kamenů, jakožto o jednom z cílů hry. Kámen (resp. skupina kamenů) je zajat, pokud se soupeři podaří obsadit všechny průsečíky, které s ním bezprostředně sousedí (tzv. svobody). Pokud například černý obsadí všechny červeně vyznačené průsečíky, potom se mu podaří zajmout bílý kámen.

4.krok

Zde již vidíme ukázku toho, jak černý obklíčil bílý kámen. Co se však nyní se zajatým kamenem stane?

5.krok

Černý ho vezme z desky…