Pořadí českých párů


Pořadí českých párů před MSP 2014


Rank Pár Celkem Účast MS za 2013 MR ČR 2014 ME 2014 Odečet MS
1 K.Žaloudková, J.Hora 136 106 30
2 J.Bártová, J.Hora 53 53
3 A.Kadlecová, M.Jurek 39 23 16
4 A.Prokopová, J.Prokop 36 36
5 J.Hricová, O.Šilt 31 31
6 J.Bártová, T.Kozelek 25 25
7-8 L.Daňková,V.Daněk 20 8 12
7-8 D.Vášová, L.Podpěra 20 20
9-10 K.Žaloudková, Z.Dach 15 15
9-10 T.Chládková, V.Daněk 15 15
11-12 A.Prokopová, J.Šimara 11 11
11-12 K.Žaloudková, V.Daněk 11 11
13 V.Zmeková, O.Kruml 9 9
14 K.Babická, L.Podpěra 7 7
15 D.Ullmanová, O.Jurásek 6 6
16 M.Šimůnková, J.Mírka 5 5
17-19 K.Stodolová, M.Jurek 4 4
17-19 T.Salajková, J.Šebela 4 4
17-19 A.Tomšů, P.Valášek 4 4
20-22 A.Bernáthová, V.Brunner 3 3
20-22 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 3 3
20-22 I.Jurková, M.Jurek 3 3
23-34 Z.Sajvaldová, T.Berkman 2 2
23-34 I.Hlaváčová, O.Jurásek 2 2
23-34 V.Zmeková, J.Ďurovič 2 2
23-34 R.Zelinová, V.Bíňovec 2 2
23-34 L.Květová, M.Kovařík 2 2
23-34 A.Bernathová, A.Cieplý 2 2
23-34 M.Šimůnková, J.Hora 2 2
23-34 A.Pietorová, T.Grosser 2 2
23-34 J.Lukavská, D.Franěk 2 2
23-34 J.Bártová, T.Tvaroh 2 2
23-34 J.Lukavská, V.Bínovec 2 2
23-34 J.Hanušová, P.Valášek 2 2
35 M.Šimůnková, M.Kužela 1 1

Pořadí českých párů před MSP 2013


Rank Pár Celkem Účast MS za 2012 MR ČR 2013 ME 2013 Odečet MS
1 K.Žaloudková, J.Hora 141 JH 2011 60 30 51
2 J.Bártová, J.Hora 70 2011 70
3 A.Prokopová, J.Prokop 48 23 25
4 J.Hricová, O.Šilt 41 41
5 A.Kadlecová, M.Jurek 31 19 12
6-7 K.Žaloudková, Z.Dach 20 20
6-7 T.Chládková, V.Daněk 20 20
8 A.Prokopová, J.Šimara 15 15
9 K.Žaloudková, V.Daněk 14 14
10 L.Daňková,V.Daněk 10 10
11 K.Babická, L.Podpěra 9 9
12 M.Šimůnková, J.Mírka 6 6
13-14 K.Stodolová, M.Jurek 5 5
13-14 T.Salajková, J.Šebela 5 5
15-17 A.Bernáthová, V.Brunner 4 4
15-17 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 4 4
15-17 I.Jurková, M.Jurek 4 4
18-19 I.Hlaváčová, O.Jurásek 3 3
18-19 V.Zmeková, J.Ďurovič 3 3
20-28 R.Zelinová, V.Bíňovec 2 2
20-28 L.Květová, M.Kovařík 2 2
20-28 A.Bernathová, A.Cieplý 2 2
20-28 M.Šimůnková, J.Hora 2 2
20-28 A.Pietorová, T.Grosser 2 2
20-28 J.Lukavská, D.Franěk 2 2
20-28 J.Bártová, T.Tvaroh 2 2
20-28 J.Lukavská, V.Bínovec 2 2
20-28 J.Hanušová, P.Valášek 2 2
29 M.Šimůnková, M.Kužela 1 26 16 41

Pořadí českých párů před MSP 2012


Rank Pár Celkem Účast MS za 2011 MR ČR 2012 ME 2012 Odečet MS
1 J.Bártová, J.Hora 93 2011 93
2 K.Žaloudková, J.Hora 80 JH 2011 4 25 51
3 J.Hricová, O.Šilt 55 35 20
4 M.Šimůnková, M.Kužela 34,5 24 10,5
5 A.Prokopová, J.Prokop 30 30
6 K.Žaloudková, Z.Dach 27 27
7 A.Kadlecová, M.Jurek 25 9 16
8 A.Prokopová, J.Šimara 20 20
9 K.Žaloudková, V.Daněk 19 19
10 L.Daňková,V.Daněk 12,5 2 10,5
11 K.Babická, L.Podpěra 12 12
12 M.Šimůnková, J.Mírka 9 9
13 K.Stodolová, M.Jurek 7 7
14 T.Salajková, J.Šebela 6 6
15 A.Bernáthová, V.Brunner 6 6
16 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 5 5
17 I.Jurková, M.Jurek 5 5
18 I.Hlaváčová, O.Jurásek 4 4
19 V.Zmeková, J.Ďurovič 4 4
20 R.Zelinová, V.Bíňovec 3 3
21 L.Květová, M.Kovařík 3 3
22 A.Bernathová, A.Cieplý 3 3
23 M.Šimůnková, J.Hora 3 3
24 A.Pietorová, T.Grosser 3 3
25-28 J.Lukavská, D.Franěk 2 2
25-28 J.Bártová, T.Tvaroh 2 2
25-28 J.Lukavská, V.Bínovec 2 2
25-28 J.Hanušová, P.Valášek 2 2

Pořadí českých párů před MSP 2011


Rank Pár Celkem Účast MS za 2010 MR ČR 2011 ME 2011 Odečet MS
1 J.Bártová, J.Hora 160 79 30 51 36
2 J.Hricová, O.Šilt 46 2009 26 20
3 K.Žaloudková, Z.Dach 36 36
4 M.Šimůnková, M.Kužela 32 32
5 A.Prokopová, J.Šimara 27 27
6 K.Žaloudková, V.Daněk 25 25
7 K.Babická, L.Podpěra 16 16
8 A.Kadlecová, M.Jurek 12 12
9 M.Šimůnková, J.Mírka 11 11
10 K.Stodolová, M.Jurek 9 9
11 A.Bernáthová, V.Brunner 8 8
12 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 7 7
13 I.Jurková, M.Jurek 6 6
14 V.Zmeková, J.Ďurovič 5 5
15 K.Žaloudková, J.Hora 5 5
16 R.Zelinová, V.Bíňovec 4 4
17 L.Květová, M.Kovařík 4 4
18 A.Bernathová, A.Cieplý 4 4
19 M.Šimůnková, J.Hora 4 4
20 A.Pietorová, T.Grosser 4 4
21 J.Lukavská, D.Franěk 3 3
22 J.Bártová, T.Tvaroh 3 3
23 L.Daňková,V.Daněk 3 3
24 J.Lukavská, V.Bínovec 2 2
25 J.Hanušová, P.Valášek 2 2

Pořadí českých párů před MSP 2010


Rank Pár Celkem Účast MS za 2009 MR ČR 2010 ME 2010 Odečet MS
1 J.Bártová, J.Hora 105 89 16
2 K.Žaloudková, Z.Dach 48 48
3 M.Šimůnková, M.Kužela 43 23 20
4 A.Prokopová, J.Šimara 36 11 25
5 J.Hricová, O.Šilt 34 2009 4 30
6 M.Šimůnková, J.Mírka 14 14
7 K.Stodolová, M.Jurek 12 12
8 A.Bernáthová, V.Brunner 10 10
9 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 9 9
10 I.Jurková, M.Jurek 8 8
11 V.Zmeková, J.Ďurovič 6 6
12 K.Žaloudková, J.Hora 6 6
13 R.Zelinová, V.Bíňovec 5 5
14 L.Květová, M.Kovařík 5 5
15 A.Bernathová, A.Cieplý 5 5
16 M.Šimůnková, J.Hora 5 5
17 A.Pietorová, T.Grosser 5 5
18 J.Lukavská, D.Franěk 4 4
19 J.Bártová, T.Tvaroh 4 4
20 L.Daňková,V.Daněk 4 4
21 J.Lukavská, V.Bínovec 3 3
22 J.Hanušová, P.Valášek 3 3

Pořadí českých párů před MSP 2009


Rank Pár Celkem Účast MS za 2008 MR ČR 2008 ME 2009 Odečet MS
1 J.Hricová, O.Šilt 123 107 16 0 118
2 J.Bártová, J.Hora 118 37 30 51
3 K.Žaloudková, Z.Dach 64 2007 39 25
4 M.Šimůnková, M.Kužela 31 11 20
5 M.Šimůnková, J.Mírka 18 18
6 A.Prokopová, J.Šimara 15 15 0
7 A.Bernáthová, V.Brunner 13 13
8 I.Hlaváčová, V.Bíňovec 12 12
9 I.Jurková, M.Jurek 11 11
10 V.Zmeková, J.Ďurovič 8 8
11 K.Žaloudková, J.Hora 8 8
12 R.Zelinová, V.Bíňovec 7 7
13 L.Květová, M.Kovařík 7 7
14 A.Bernathová, A.Cieplý 7 7
15 M.Šimůnková, J.Hora 6 6
16 A.Pietorová, T.Grosser 6 6
17 J.Lukavská, D.Franěk 5 5
18 J.Bártová, T.Tvaroh 5 5
19 L.Daňková,V.Daněk 5 5
20 J.Lukavská, V.Bínovec 4 4
21 J.Hanušová, P.Valášek 4 4

Pořadí českých párů před MSP 2008


Rank Pár Celkem Účast MS za 2007 MR ČR 2007 ME 2008 Odečet MS
1 J.Hricová, O.Šilt 143 67 25 51
2 K.Žaloudková, Z.Dach 52 2007 36 16
3 J.Bártová, J.Hora 49 19 30
4 M.Šimůnková, J.Mírka 24 12 12
5 A.Prokopová, J.Šimara 20 20
6 A.Bernáthová, V.Brunner 17 17
7 M.Šimůnková, M.Kužela 14 14
8 I.Jurková, M.Jurek 14 14
9 V.Zmeková, J.Ďurovič 11 11
10 K.Žaloudková, J.Hora 11 11
11 R.Zelinová, V.Bíňovec 9 9
12 L.Květová, M.Kovařík 9 9
13 A.Bernathová, A.Cieplý 9 9
14 M.Šimůnková, J.Hora 8 8
15 A.Pietorová, T.Grosser 8 8
16 J.Lukavská, D.Franěk 7 7
17 J.Bártová, T.Tvaroh 7 7
18 L.Daňková,V.Daněk 6 6
19 J.Lukavská, V.Bínovec 5 5
20 J.Hanušová, P.Valášek 5 5

Pořadí českých párů před MSP 2007


Rank Pár Celkem Účast MS za 2006 MR ČR 2006 ME 2007 Odečet MS
1 J.Hricová, O.Šilt 89 2005 23 30 36
2 K.Žaloudková, Z.Dach 73 53 20 25
3 J.Bártová, J.Hora 25 25
4 A.Bernáthová, V.Brunner 23 23
5 M.Šimůnková, M.Kužela 19 19
6 I.Jurková, M.Jurek 18 18
7 M.Šimůnková, J.Mírka 16 16
8 V.Zmeková, J.Ďurovič 15 15
9 K.Žaloudková, J.Hora 14 14
10 L.Květová, M.Kovařík 12 12
11 A.Bernathová, A.Cieplý 12 12
12 M.Šimůnková, J.Hora 11 11
13 A.Pietorová, T.Grosser 11 11
14 J.Lukavská, D.Franěk 9 9
15 J.Bártová, T.Tvaroh 9 9
16 L.Daňková,V.Daněk 8 8
17 J.Lukavská, V.Bínovec 7 7
18 J.Hanušová, P.Valášek 6 6

Pořadí českých párů před MSP 2006


Rank Pár Celkem Účast MS za 2005 MR ČR 2005 ME 2006 Odečet MS
1 K.Žaloudková, Z.Dach 71 2004 41 30 0
2 J.Hricová, O.Šilt 31 2005 31
3 A.Bernáthová, V.Brunner 30 30
4 M.Šimůnková, M.Kužela 25 25 0
5 I.Jurková, M.Jurek 24 24
6 V.Zmeková, J.Ďurovič 20 20
7 K.Žaloudková, J.Hora 19 KŽ 2004 19
8 A.Bernathová, A.Cieplý 16 16
9 M.Šimůnková, J.Hora 14 14
10 A.Pietorová, T.Grosser 14 14
11 J.Bártová, T.Tvaroh 12 12
12 L.Daňková,V.Daněk 11 11
13 J.Lukavská, V.Bínovec 9 9

Pořadí českých párů před MSP 2005


Rank Pár Celkem Účast MS za 2004 MR ČR 2004 ME 2005 Odečet MS
1 J.Hricová, O.Šilt 73 30 43 32
2 K.Žaloudková, Z.Dach 54 2004 54
3 I.Jurková, M.Jurek 32 14 18
4 K.Žaloudková, J.Hora 25 KŽ 2004 25
5 M.Šimůnková, J.Hora 19 2003 19
5 A.Pietorová, T.Grosser 18 18
7 L.Daňková,V.Daněk 14 14

Pořadí českých párů před MSP 2004


Rank Pár Celkem Účast MS za 2003 MR ČR 2003 ME 2004 Odečet MS
1 K.Žaloudková, Z.Dach 90 30 60 18
2 M.Šimůnková, J.Hora 25 2003 25
3-4 L.Daňková,V.Daněk 18 18
3-4 I.Jurková, M.Jurek 18 18