Pro knihovnu byl vytvořen samostatný systém dostupný zde.

Knihovna ČAGO funguje podle těchto pravidel:

  • knihovna je určena jen pro řádné členy Asociace;
  • půjčuje se za příspěvek, který činí 50 Kč na 12 měsíců;
  • půjčovní doba na knihy a časopisy je 3 měsíce; na archivní položky a DVD 1 měsíc;
  • výpůjční limit je max. 2 knihy nebo časopisy najednou;
  • pokud dojde ke ztrátě knihy (časopisu), dotyčný má povinnost uhradit náklady na zakoupení nové.

Protože někteří hráči mají literaturu z knihovničky půjčenou neúnosnou dobu, byly zavedeny pokuty za pozdní vrácení.

Prosím, zkontrolujte si, že nejste dlužníkem. Zde najdete seznam aktuálních výpůjček.