Pro knihovnu byl vytvořen samostatný systém dostupný zde.

Knihovna ČAGO funguje podle těchto pravidel:

 • knihovna je určena jen pro řádné členy Asociace;
 • půjčuje se za příspěvek, který činí 50 Kč na 12 měsíců;
 • půjčovní doba na knihy a časopisy je 3 měsíce; na archivní položky a DVD 1 měsíc;
 • výpůjční limit je max. 2 knihy nebo časopisy najednou;
 • pokud dojde ke ztrátě knihy (časopisu), dotyčný má povinnost uhradit náklady na zakoupení nové.

Protože někteří hráči mají literaturu z knihovničky půjčenou neúnosnou dobu, byly zavedeny pokuty za pozdní vrácení.

Prosím, zkontrolujte si, že nejste dlužníkem. Zde najdete seznam aktuálních výpůjček.

Info: Knihovna je v současnosti rozdělena na 2 sekce:

 • sekce Brno – pověřená osoba: Jiří Tobiáš
  • telefon: +420 776 109 727
  • email: zly.jiri@gmail.com
 • sekce Praha – dočasně nepřístupná (brzy bude obnovena)