členství

Členem České asociace go se může stát občan České republiky i cizinec bez rozdílu věku. U mladších 15 let je potřeba souhlas zákonného zástupce.

výhody

Členství vám přinese celou řadu výhod, mimo jiné:

 • slevu na startovném při účasti na turnajích
 • možnost půjčovat si z knihovny ČAGo odbornou literaturu
 • možnost plně se zapojit do celoročních soutěží pořádaných ČAGo
 • možnost podílet se na chodu ČAGo

jak se stát členem

 1. Registraci proveďte pomocí elektronického formuláře zde. Eventualně je možné předat přihlášku do ČAGo vyplněnou a podepsanou Dušanovi Jánskému.
 2. zaplaťte členské příspěvky:
  • převodem na účet číslo 2001135934/2010 – zpráva pro příjemce napište: „členský příspěvek“ + rok + druh členství (do 15 let, důchodce, student, jednorázové atd.). Jako variabilní symbol uveďte vaše identifikační číslo (PIN) uváděné v ratingu; můžete ho nalézt například v European Go Database. Pokud zatím číslo nemáte přidělené, kontaktujte Dušana Jánského a domluvte se s ním na náhradním variabilním symbolu. Totéž platí u rodinného členství.
  • v hotovosti Dušanovi Jánskému (viz výše)

Podpora:

   • v případě jakýhkoli dotazů nebo technických komplikací spojených se členstvím neváhejte kontaktovat Dušana Jánskeho: jansky(zavináč)goweb.cz

Výše členských příspěvků pro rok 2020 a dále:

   • dospělí: 500 Kč
   • studenti, mládež do 18 let včetně: 250 Kč
   • důchodci, osoby ZTP a ZTPP, osoby na mateřské dovolené: 100 Kč
   • děti do 15 let včetně: 150 Kč
   • rodinné členství (manželé + děti): 745 Kč za prvního člena, 5 Kč za každého dalšího člena
   • členové neúčastnící se aktivně turnajů a akcí ČAGo (max jedna akce za rok): 100 Kč
   • doživotní členství: 10000 Kč

jak zrušit členství

Pokud si přejete své členství zrušit, napište e-mail na jansky@goweb.cz a bude Vám vyhověno nejpozději do konce následujícího měsíce, tudíž i Vaše osobní údaje budou odstraněny z databáze Asociace. Členský příspěvek je nevratný.

nejste si jisti, zda máte aktivní členství?