členství

Členem České asociace go se může stát občan České republiky i cizinec bez rozdílu věku. U mladších 15 let je potřeba souhlas zákonného zástupce.

výhody

Členství vám přinese celou řadu výhod, mimo jiné:

 • slevu na startovném při účasti na turnajích
 • možnost půjčovat si z knihovny ČAGo odbornou literaturu
 • možnost plně se zapojit do celoročních soutěží pořádaných ČAGo
 • možnost podílet se na chodu ČAGo

jak se stát členem

 1. přihláška do ČAGo: vyplněnou a podepsanou předejte Dušanovi Jánskému (možno zaslat naskenovanou ve formátu PDF na email: jansky(zavináč)goweb.cz.
 2. zaplaťte členské příspěvky:
  • převodem na účet číslo 2001135934/2010 – Do zprávy pro příjemce napište: „členský příspěvek“ + rok. Jako variabilní symbol uveďte vaše identifikační číslo (PIN) uváděné v ratingu; můžete ho nalézt například v European Go Database. Pokud zatím číslo nemáte přidělené, kontaktujte Dušana Jánského a domluvte se s ním na náhradním variabilním symbolu. Totéž platí u rodinného členství.
  • v hotovosti Dušanovi Jánskému (viz výše)

Výše členských příspěvků pro rok 2020:

   • dospělí: 500 Kč
   • studenti, mládež do 18 let včetně: 250 Kč
   • důchodci, osoby ZTP a ZTPP, osoby na mateřské dovolené: 100 Kč
   • děti do 15 let včetně: 150 Kč
   • rodinné členství (manželé + děti): 745 Kč za prvního člena, 5 Kč za každého dalšího člena
   • členové neúčastnící se aktivně turnajů a akcí ČAGo (max jedna akce za rok): 100 Kč
   • doživotní členství: 10000 Kč

jak zrušit členství

Pokud si přejete své členství zrušit, napište e-mail na jansky@goweb.cz a bude Vám vyhověno nejpozději do konce následujícího měsíce, tudíž i Vaše osobní údaje budou odstraněny z databáze Asociace. Členský příspěvek je nevratný.

nejste si jisti, zda máte aktivní členství?