Thierry Defer
Thierry Deferpředseda
Řízení výkonného výboru, komunikace s EGF
Michal Timkohospodář
Propagace go
Michal Zubalík
Michal Zubalíkčlen výboru
STK, turnajový kalendář, webové stránky
 David Žáček
David Žáčekčlen výboru
Členská databáze
Ondřej Kruml
Ondřej Krumlčlen výboru
Reprezentace, komunikace s EGF