Výkonný výbor ČAGo

Předsedkyně
(statutární orgán)
Adriana Tomšů
 • řízení výkonného výboru
 • zastupování ČAGo navenek
 • komunikace EGF, IGF ad.
 • děti a mládež
Hospodářka
(statutární orgán)
Lenka Daňková
 • hospodaření ČAGo
 • účetnictví
Členové
výkonného
výboru
Jitka Bártová
 • fundraising
 • reprezentace
 • děti a mládež
 • páry a ženy
Tomáš Grosser
 • propagace a PR
 • členská databáze
 • goweb – obsah
Jaroslav Kotowski
Michal Zubalík
 • sportovně-technická komise
 • goweb – technická stránka