Slovenský Festival Go

Kamenný Mlyn (Sk): 22. 6. 2018–24. 6. 2018
Propozice