Slovenský Festival Go

Kamenný Mlyn: 7. 6. 2019–9. 6. 2019
Propozice