Slovenský Festival Go

Kamenný Mlyn (SK): 18. 6. 2020–21. 6. 2020
Propozice