12. Slovenský Go festival

Kamenný Mlyn (SK): 23. 6. 2017–25. 6. 2017
Propozice