XLIII. Warszawski Turniej Go

Warszawa (PL): 25. 6. 2022–26. 6. 2022
Propozice