Volby do Výkonného výboru na období Listopad 2019 – Listopad 2022

Volby do nového výboru na období 2019 – 2022 se bude konat na turnaji Deskohraní 19.10.2019 v Praze.

Bohužel aktuální členové výboru nebudou kandidovat ve stejném složení.

Uzávěrka kandidátek je 10. října 2019. Kdo do té doby nepošle informaci s kandidátkou na mail zubalik4go@gmail.com popřípadě na vybor@goweb.cz nebude ho možné volit. Volby musí proběhnout i v případě účasti menší jak 5 lidí.  (získá-li někdo 0 hlasů tak stále není zvolen)

Volit mohou jedině členové České asociace go. Každý člen ČAGo může dát hlas maximálně 5 lidem (počet míst ve výboru).

Volby budou probíhat jen 19.10.2019 od 9:00 do 17:00. V 18:00 proběhne sčítaní hlasů a uveřejnění výsledku.

Členové volební komise: Lenka Daňková (předseda komise), Jana Hricová, Tadeáš Berkmann

Volit lze:
a) přímo, vhozením volebního lístku do 17:00 daného dne do volební urny
a odevzdáním identifikačního útržku členovi volební komise,
b) prostřednictvím zástupce klubu, který členovi volební komise odevzdá hlasovací
lístky v uzavřených obálkách a odděleně identifikační útržky příslušných voličů,
c) korespondenčně zasláním volebního lístku v uzavřené obálce a přiloženého
identifikačního útržku na adresu předsedy volební komise.

Diskuze k volbám zde

Volební řád

CAGo_volebni_listek_2019

Kandidáti

Společnou kandidátku ohlásili Jan Hora, Dušan Jánský, Jaroslav Kotowski, Adriana Tomšů a Michal Zubalík (řazeno alfabeticky). Níže na obrázku můžete vidět jak si plánují rozdělit funkce, v odkazu pod obrázkem pak naleznete detailnější popis kandidátů a jejich cílů.

Podrobný popis kandidátů – Odkaz na obrázek