Moravian Go Open 2016 – r6, Cornel Burzo (w) vs. Zhang Yi (b)