Dne 22. října 2016, během pražského turnaje Deskohraní, se uskuteční volby do Výkonného výboru ČAGo. Všichni členové České asociace go jsou zváni, aby si zvolili své zástupce, kteří budou řídit *české go* po následující 3 roky. V této souvislosti se sluší poděkovat dosavadnímu výboru pod vedením Vladimíra Daňka za obětavou práci a řádný chod našeho spolku, dříve občanského sdružení. Dle platného volebního řádu, v němž jsou zahrnuty všechny důležité pokyny, byla ustanovena tříčlenná komise ve složení: Irena Hrbková, Ivan Kostka a předseda Aleš Cieplý, která bude dohlížet na přípravu a řádný průběh voleb. Seznam kandidátů s jejich projevy bude průběžně aktualizován na stránce k tomu vytvořené – Volby 2016. Kandidáty (se souhlasem) může navrhnout kterýkoliv člen asociace, stačí k tomu oslovit někoho z volební komise.

Foto: shutterstock