Vážení hráči,

jak jste mnozí z Vás již zajisté zaznamenali, nová opatření vlády nám zakazují pořádat jakékoliv sportovní akce až do 3.11. 2020. Pro Mistrovství republiky to aktuálně znamená, že jsme byli nuceni odstoupit od pořádání akce naživo v plánovaných prostorech Slezského Gruntu a bohužel není ani možné odložení termínu na témže místě o měsíc či dva později.

Během uplynulého týdne jsme kontaktovali všechny kvalifikované hráče na Mistrovství republiky a požádali je o vyjádření k našemu návrhu uspořádat letošní ročník on-line. V návaznosti na odpovědi hráčů, již zmíněná opatření vlády a vzhledem ke ztrátě prostorů i organizátora k pořádání MR jsme ve výboru rozhodli o jeho odložení na dobu, kdy bude opět možné uspořádat turnaje naživo. Aktivně budeme hledat nové prostory pro jeho uskutečnění a průběžně Vás o tom budeme informovat v našich pravidelných zápisech z jednání Výkonného výboru.

Změna by nastala v případě, že by vláda následující týden oznámila další prodloužení opatření, která by nám znemožňovala pořádat turnaje naživo až do konce tohoto kalendářního roku. V tomto případě bychom jej uskutečnili on-line. Hráči budou o těchto změnách informováni v dostatečném předstihu.

Odloženo za stejných podmínek bylo také Mistrovství republiky žen.

Děkujeme za Vaše pochopení.

Go zdar!

VV