Valná hromada 

Výkonný výbor ČAGo zve všechny své členy, hráče a příznivce hry go na Valnou hromadu, která se uskuteční 13. 3. 2021 od 13:00 hodin prostřednictvím aplikace Google meet. Odkaz na připojení k Valné hromadě bude rozeslán e-mailem pouze registrovaným účastníkům. Registrace na Valnou hromadu probíhá obdobně jako na turnaje skrze formulář, a to z důvodu zamezení zneužití odkazu. Program a návrh rozpočtu pro rok 2021 můžete nalézt na následujících odkazech.

Program_VH 2021

Návrh rozpočtu 2021

Účetní uzávěrka 2020

Aktualizace stanov a organizačního řádu

Listina počtu delegátů

Kvalifikační turnaje na Mistrovství republiky 

Na základě rozhodnutí VV odstartují kvalifikační turnaje na Mistrovství republiky 2021 z důvodu aktuální epidemiologické situace formou online turnajů. Bude-li možnost uskutečnit 2. a 3. kvalifikační turnaj v blízkosti navržených termínů, uskuteční se turnaje po domluvě s organizátory naživo. K tomuto opatření bylo přistoupeno především z toho důvodu, aby se co nejvíce podpořila možnost uspořádat MR 2021 naživo. Letní prázdninové měsíce se jeví v tomto ohledu jako nejpravděpodobnější.

Termíny kvalifikačních turnajů:

 1. kvalifikační turnaj
  termín: 5.-7.3. 2021
  forma: online turnaj (neměnné)
 2. kvalifikační turnaj
  termín: 16.-18.4. 2021
  forma: online, případně naživo s místem konání Plzeň
 3. kvalifikační turnaj
  termín: 4.-6.6. 2021
  forma: online. případně naživo s místem konání Písek

Online turnaje budou probíhat vždy od pátku do neděle. Dobrou zprávou pro všechny hráče je zanesení těchto kvalifikací do ratingu po dohodě s Evropskou federací go jako kategorie B, tedy 75% hodnoty. Propozice budou postupně zveřejňovány přímo v kalendáři turnajů. Samotné Mistrovství republiky je aktuálně plánováno v termínu od 2. do 6. července a výkonný výbor udělá vše, co bude v jeho silách, aby mohla akce proběhnout naživo. Předběžně jsou zajištěny prostory ve Slezském Gruntu, kde se mělo mistrovství konat také v loňském roce.

Členské příspěvky 2021

Dovolte nám na závěr upozornit na obnovu členství v České asociaci Go, a to jednoduše formou uhrazení členských příspěvků pro rok 2021. Pro usnadnění a zrychlení tohoto procesu Vám doporučujeme zvolit formu převodu poplatku na transparentní účet ČAGo (2001135934/2010). Platba hotově je zatím složitě uskutečnitelná, avšak věříme, že se situace brzy zlepší a budeme Vám moci nabídnout i tuto variantu.

Přihláška do ČAGo

Registrace nového člena probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou snadno vyplníte zde. Vyplnění formuláře zabere jen pár minut a z členství poté můžete celý rok čerpat spousty výhod a především být hrdým členem.

Proč se stát členem?

Členství ČAGo disponuje hned několika výhodami. Těmi viditelnými jsou především slevy ze startovného na všech českých turnajích (včetně nadcházejících online turnajů), možnost účasti na mistrovských akcích pod záštitou ČAGo, podpora na mezinárodních soutěžích nebo vypůjčování odborné literatury z knihovničky. Existuje však také řada dalších výhod, které nejsou tak snadno viditelné. Být členem znamená pomáhat rozvoji Go v Česku. Být členem znamená propagovat tuto úžasnou hru mezi lidmi na našem území a také podporovat naše brilantní a neúnavné organizátory turnajů. Být členem v neposlední řadě znamená postupně vést asociaci od amatérské úrovně k profesionalitě.  Ani tím to však stále nekončí. Asociace nám dále zajišťuje možnost reprezentace naší země na světových akcích, vytváří příležitosti k růstu našim mladým juniorům a přináší zpravodajství ze světa Go. ČAGo je navíc součástí mezinárodních asociací jako EGF či IGF, jež nám otevírají další možnosti. Dovolte nám proto poděkovat všem našim členům za jejich dlouholetou přízeň. Bez Vás by nebylo nikdy možné, aby komunita Go vzkvétala. Neměli bychom tolik úspěchů na mezinárodní scéně a nedisponovali jednou z nejuznávanějších asociací nejen v Evropě, ale i ve světě. Díky Vám je tohle vše možné, a proto být členem… je především čest.

Doživotní členství

Nechcete-li každý rok řešit obnovu členství a plánujete v této komunitě pobýt ještě nějakou tu dobu, můžete využít možnosti stát se doživotním členem. Tuto variantu zvolilo doposud pouze sedm statečných, které můžete vidět zde.