Vážené členky, vážení členové,

bohužel Vás musíme informovat o vývoji současné situace. Předevčírem bylo zahájeno řízení o zrušení právnické osoby Česká asociace go, z.s. s likvidací a jmenováním likvidátora. Důvodem pro vznesení usnesení ze strany Městského soudu v Praze je skutečnost, že asociace nezaložila od roku 2015 po současnost účetní závěrky do Sbírky listin. Soud zároveň vyzval Českou asociaci go, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranila důvody vedoucí ke zrušení spolku tak, že založí tyto účetní závěrky do Sbírky listin.

Jedná se tedy již o druhou a zároveň finální výzvu. První výzvu obdržela asociace již v únoru, přičemž lhůta pro založení účetních závěrek byla obdobná. Na Valné hromadě konané v březnu 2021 jsme Vás o této výzvě informovali a v rámci pravidelné měsíční schůze se ujal tohoto úkolu aktuální předseda spolku. Tomu se však bohužel nepodařilo úkol splnit.

Současný výkonný výbor aktuálně intenzivně pracuje na tom, aby se podařilo tato účetnictví vedená předcházejícími výkonnými výbory nahrát v pořádku a předešlo se tak likvidaci spolku. Komunikujeme s naší účetní a shromažďujeme veškeré potřebné podklady z minulosti. V případě potřeby máme také sjednanou spolupráci s advokátní kanceláří.

Jsme si vědomi závažnosti situace a tudíž věnujeme veškeré úsilí i čas který máme na vyřešení této záležitosti.

Kontaktovat nás můžete v případě dotazů na e-mailu: vybor@goweb.cz

VV