Vážení a milí hráči,

máme pro Vás dobré zprávy. V úterý 26. 10. nám bylo doručeno usnesení o zastavení řízení o zrušení České asociace go z.s. s likvidací. Ve sbírce listin již naleznete všechny soudem požadované účetní závěrky také Vy. ČAGo nebyla nakonec vyměřena žádná pokuta za prodlení v této povinnosti a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení dle ust. § 23 z.ř.s. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v takto šibeničním termínu zpracovat veškeré podklady a věříme, že nyní bude moci náš i další výkonné výbory pokračovat ve vedení asociace s čistým štítem, soustředit se na nové iniciativy a nezaobírat se minulostí. Velké díky patří naší statečné účetní Barboře Musilové!

V souvislosti s uzavřením této kapitoly bychom Vás chtěli informovat o změnách v rámci pozic ve výkonném výboru. V reakci na zahájení řízení, které bylo vyvoláno i z důvodu pochybení předsedy spolku ve své funkci, rezignoval Jan Hora na post předsedy. Novým předsedou spolku byl jednomyslně zvolen Jaroslav Kotowski, který doposud zastával funkci hospodáře. Do role hospodáře spolku byla poté zvolena, taktéž jednomyslně, Adriana Tomšů. Jan Hora zůstává členem výkonného výboru.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli při dohledávání dokumentů, poskytnutí informací a dalších potřebných úkonech.

VV