Vážení a milí hráči,

chtěli bychom Vám všem ze srdce popřát šťastný a úspěšný vstup do roku 2022.

Během roku 2021 jsme jako asociace čelili hned několika náročným výzvám. Společnými silami jsme však vše dotáhli ke zdárnému konci a udrželi tak Českou asociaci go stabilní a silnou organizací.

Poděkování patří Vám všem, kteří věnujete svůj čas k rozvoji naší komunity, ať už formou uspořádání turnaje, budováním juniorské základny, sponzoringem či jinou aktivitou, která posune české go zase o kus dál. Především v této nejisté době jsme nadšeni, že se podařilo uspořádat hned několik turnajů a go akcí, což rozhodně nemůžeme považovat za samozřejmost. Zásluhy patří Vám všem goistům a Vaší lásce ke hře, která nás všechny spojuje.

Těšíme se brzy opět na viděnou u gobanů!

VV