11. krok

Zajmout se dá ovšem i více než jeden kámen. Stačí, když se vám podaří obsadit všechny bezprostředně sousedící průsečíky. Pokud například na tomto obrázku černý zahraje na červeně vyznačený průsečík, potom zajme dva bílé kameny.

12. krok

Oba dva opět vybere z desky.

13. krok

Na tomto obrázku může černý zajmout dokonce čtyři kameny.

14. krok

Musí však obsadit jejich poslední svobodu, jak černý učinil na tomto obrázku červeně vyznačeným kamenem.

15. krok

Oba hráčí mohou hrát na libovolné neobsazené průsečíky. Omezení může nastat pouze ve dvou případech. Prvním z nich je zákaz sebevraždy: Hráč nemůže zahrát na takový průsečík, na kterém by jeho kámen (resp. skupina kamenů) neměl žádné svobody. Například na tomto obrázku nemůže bílý hrát na průsečík vyznačený křížkem, jelikož na tomto bodě by jeho kámen neměl žádnou svobodu. Může však hrát na jakýkoliv jiný neobsazený průsečík.