16. krok

Totéž můžeme říci v tomto případě. Pokud by bílý zahrál na bod vyznačený křížkem, neměla by skupina jeho tří kamenů ani jednu svobodu. Proto na tento bod nemůže zahrát.

17. krok

V tomto případě naopak černý nemůže zahrát na bod vyznačený křížkem. Jeho kámen by neměl ani jednu svobodu.

18. krok

Existuje však jedna výjimka z předcházejícího pravidla o zákazu sebevraždy. Pokud v případě ukázaném na obrázku černý zahraje na červeně vyznačený bod, potom sice jeho kámen nebude mít žádnou svobodu, ale zároveň zabere poslední svobodu skupině pěti bílých kamenů. V takovém případě může černý na tento bod zahrát, jelikož bezprostředně těchto pět kamenů zajme.

19. krok

Nyní černý vybere pět bílých kamenů…

20. krok

… a dá si je do své misky.