Jménem celého výboru Vás všechny zvu na již tradiční valnou hromadu, která se bude konat den před turnajem v Blansku, tj. 23.2.2018 od 20:00.

zde je program VH:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti za rok 2017
4. Problémy s účetnictvím za roky 2015 a 2016
5. Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017
6. Schválení rozpočtu na rok 2018
7. Diskuze o pokračování online přednášek
8. Pořadatelství MR 2018
9. Diskuze o celoročních soutěžích
10. Různé
Zároveň Vás zvu na Blanenský turnaj, kde probíhá kromě turnaje i soutěž týmů a pěkné lahvinky vína.