Tradiční letní go soustředění pořádané převážně Ondrou Kachyňou a Kikou Waczulíkovou proběhlo ve dnech 18. – 25. srpna. Akce se zúčastnilo přes padesát hráčů, kteří byli rozděleni do 4 studijních skupin vedené zkušenými lektory Pavolem Lisým, Palem Baloghem, Ritou Pocsai a Honzou Šimarou. Na soustředění byl také jednodenní workshop vedený čínským profesionálem Liu Fanem, který měl za účel prezentovat čínskou metodu výuky go a namotivovat místní k propagaci go a vedení kroužků.

Nežli sepíšeme podrobný report, tak můžete nasát atmosféru z fotek:
Fotky od Ondry
Fotky od Jardy 
Fotky od Ládi