Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 6. 3. 2020 od 20 hodin v Blansku. Program a návrh rozpočtu pro rok 2020 můžete nalézt na následujících odkazech.

Program VH 2020

edit (21.02.2020): doplněn nový bod: 11) Mistrovství Evropy 2022

Návrh rozpočtu 2020

Tato pozvánka bude dále v dostatečném předstihu doplněna o několik návrhů na změny či doplnění řádů, které jsme si pro Vás v nové sestavě výkonného výboru připravili a dokončujeme pár posledních úprav před jejich definitivním zveřejněním.

VV