Vážení goisté, členové asociace,

dnešním dnem vchází v platnost směrnice, která ustanovuje status trenéra deskové hry go. Potřeba pro tuto směrnici vznikla na základě žádostí o dotace na akce pořádané ve spolupráci s ČAGO. Jelikož go stejně jako šachy spadá pod sportovní oblast, jsou pouze trenéři uznáváni jakožto osoby pověřené výcvikem nových hráčů. Dosud tuto funkci v go zastávali lektoři. Byť se jedná o formální změnu z lektorů na trenéry, tato změna je vzhledem k získávání dotací a komunikaci s MŠMT a NAS (národní sportovní agentura) zásadní. Dotační podporu je možné získávat na trenéry, nikoliv však na lektory. 

Na základě jednání valné hromady byla směrnice upravena tak, aby reflektovala podané připomínky. Doporučujeme všem důkladně prostudovat tuto směrnici. 

V současné době schvalování trenérů provádí výkonný výbor. Po schválení žádosti o přidělení trenérské třídy bude trenérovi vystaven certifikát, kterým se bude moci prokazovat, a zároveň bude trenér zapsán do rejstříku sportů. Certifikát i zápis do rejstříku by měl zjednodušit jednání na oficiální úrovni se školami či DDM. Jestliže vznikne potřeba, bude zřízena komise, která převezme povinnosti spojené s udělováním licencí. 

Ti, kteří mají zájem stát se trenéry a zároveň splňují minimální podmínky pro trenérskou třídu, nechť o ni požádají. Člověk by měl trenérský statut zvažovat v případě, že se aktivně věnuje nebo plánuje věnovat výcviku mladých goistů. 

Směrnici naleznete na gowebu v sekci „dokumenty“.

VV