Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 3. 3. 2023 od 20 hodin v Blansku. Program VH můžete nalézt na následujícím odkaze.

Program_VH

Návrh Josefa Moudříkapaušální poplatek za účastníka turnaje

Analýza ČAGo hráčů z EGD – podklad pro návrh paušálního poplatku od JM

REGISTRACE – prosíme, abyste se pro přehled delegátů registrovali skrze odkaz

Tato pozvánka bude dále v dostatečném předstihu doplněna o návrhy u kterých dokončujeme pár posledních úprav před jejich definitivním zveřejněním.

VV

Ověřený zápis z VH konané 3.3.2023 v Blansku.

Přehled delegátů

Delegáty za váš klub, popř. připomínky k uvedeným údajům, posílejte na grosser@goweb.cz.

Nominovat své delegáty může klub, který má alespoň tři členy se zaplacenými příspěvky. Za každých započatých pět členů může klub nominovat jednoho delegáta + jednoho, pokud uspořádal alespoň jednu akci ČAGo.