Chcete naučit go nové lidi? Plánujete založit dětský kroužek? Půjdete představovat go na propagační akci?

Protože šíření go patří mezi priority ČAGo, rozhodl se výkonný výbor připravit speciální online workshop, který se bude osobnímu šíření go věnovat. Cílem je jednak vyměnit si zkušenosti, jakým způsobem kdo go představuje, ale hlavně nadchnout i nové lidi pro šíření go.

Workshop se bude konat ve středu 7. června od 20.00 hodin.

Program ještě ladíme. Nicméně zaměření bude na osobní získávání nových hráčů – jak se připravit, jak představovat pravidla, jak na děti a jak na dospělé apod. Krátce by mělo vystoupit několik lidí s tím, co a jak dělají, s následnou diskusí a výměnou zkušeností ke každému bodu. Workshop nebude o obecné propagaci go a v zásadě ani o metodice, jak go dál učit. V případě zájmu je ale možné na tato témata připravit další workshopy.

Pokud se chcete workshopu zúčastnit, můžete se přihlásit přes online formulář zde, abychom vám před akcí mohli poslat odkaz na videokonferenci. Jestliže máte zkušenost se získáváním nových hráčů a chtěli byste se o ní podělit s konkrétním příspěvkem, napište na adresu grosser@goweb.cz.

Na závěr ještě přikládáme jeden „motivační“ graf, jímž měl tento článek asi spíš začít. Graf ukazuje počet českých hráčů, kteří se v letech 1996-2023 zúčastnili alespoň jednoho hodnoceného turnaje v daném roce. Zvýrazněny jsou skupiny podle ratingu, které odpovídají středním hodnotám tříd 20.-11. kjú, 10.-1. kjú, 1.-4. dan a nad 5. dan vč.

Zatímco tři nejsilnější skupiny jsou více méně celou dobu stabilní, resp. počet 5. danů a silnějších utěšeně roste, počet dvojciferných kjú povážlivě klesá. Toto je ostatně patrné z výsledkových listin téměř všech českých turnajů v poslední době, kdy začátečníci často musí hrát brutální hendikepy, aby si vůbec mohli zahrát. A je jen otázkou času, kdy se tento trend přelije do silnějších skupin.

Pojďme s tím něco udělat!