Rádi bychom vás informovali o průběhu valné hromady EGF, která se konala v úterý 25. července ve večerních hodinách v Lipsku.

Schůze se osobně zúčastnily Lenka Daňková a Jana Hricová, tři členové výboru pak distančně. Česká republika nechala zařadit do programu hned dva body. Tím prvním byl požadavek vypočítávat členské příspěvky EGF na základě počtu hráčů vedených v evropské databázi o síle 10-kyu a silnějších za poslední kalendářní rok místo stávajících tří. Druhým pak bylo podnícení diskuze o zkrácení go kongresu na jeden týden, respektive na osm nebo devět dní.

Tak trochu jsme čekali, že první bod bude pouze kosmetická úprava již stávajícího systému. Nicméně v průběhu diskuze o tomto návrhu spočítal jeden člen exekutivy EGF, že by došlo k poklesu příjmu z příspěvků členských zemí o 40%. Toto číslo nám přišlo nepodložené a podle modelu České republiky nereálné, i když jsme dodatečně zjistili, že možná tak vzdálené pravdě nebylo. Diskutovala se tedy možnost modifikace našeho návrhu tak, aby se jako aktivní členové, za které se budou platit příspěvky, počítali všichni hráči v databázi bez rozdílu na výkonnost nebo už od 15-kyu a silnějších. Vzhledem k tomu, že pro podpoření této modifikace neexistovaly žádné lepší podklady a šlo v podstatě o samostatný návrh spíše než o modifikaci toho našeho, k hlasování o ní nakonec nedošlo. Zvláště v kontextu vysokých výdajů EGF a snahy o šetření rezonoval argument o výrazné ztrátě příjmů v účastnících poměrně silně a tak nebyl náš návrh ani přes podporu prezidenta EGF Martina Stiassného přijat.

Co se členských poplatků týče, odsouhlasily se dvě jiné novinky. Jednou z nich je jejich navýšení ze 3 € na 5 € za každého aktivního hráče na rok. S tímto navýšením se počítalo již při tvorbě stávajícího systému výpočtu příspěvků. Tento rok se měla podle plánu platit 4 €, ale nebylo   to navrženo a schváleno na minulé valné hromadě, proto teď dochází k takovému skoku. Česká republika jako jedna ze zemí, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky, hlasovala proti přijetí tohoto návrhu. Další podstatnou novinkou je, že bude EGF připravovat opět nový systém výpočtu příspěvků, který se bude prezentovat a schvalovat buď na další valné hromadě za rok nebo na mimořádné VH, a měl by začít platit od roku 2025. Cílem je oprostit se od evropské databáze go, aby nedošlo k porušování pravidel GDPR. Nový systém by měl odrážet platby za aktivní hráče a podobal by se více systému, který používají šachisté. Podrobnosti zatím nejsou známé, ale je možné, že by se odváděly EGF poplatky za hráče za jednotlivé turnaje. Lenka Daňková nabídla navrhovateli nového systému výpočtu příspěvků Damiru Medakovi spolupráci, takže bychom měli mít možnost sledovat vývoj z první ruky.

Náš druhý návrh o zkrácení go kongresu měl sloužit hlavně jako otevření diskuse o této úpravě.   Ve výboru jsme před nějakým časem nabyli dojmu, že není příliš mnoho zájemců o pořádání go kongresů a zvažovali jsme tedy vzít otěže do vlastních rukou. Ale naše motivace by vzrostla o dost více, kdyby se jednalo o kratší variantu, která by znamenala menší zátěž pro organizátory. Navíc v druhém týdnu znatelně klesá počet účastníků, což by mohl být náznak toho, že by zkrácení uvítali i oni samotní. Výbor tedy zamýšlel zařazení tohoto návrhu na program jako nástroj pro zjištění všeobecného názoru na věc. Z  krátké diskuze, která proběhla (nezbýval již čas na delší), se zdálo, že  návrh není zcela od věci, nicméně bude třeba ještě vyhodnotit letošní účast v druhém týdnu i zájem budoucích pořadatelů.

O čem bychom dále české hráče stručně informovali, je kongres 2024, který se bude konat ve Francouzském Toulouse. Organizátoři směle cílí na 1500 účastníků. Do konce srpna je ještě možnost se registrovat za sníženou sazbu 120 € na oba dva týdny, 80 € za jeden týden včetně víkendu a 30 € za víkend. Tyto ceny budou při platbě na místě takřka dvojnásobné. Organizátoři byli schopni zajistit zhruba 300 studentských pokojů přímo na místě konání. Rezervovat si je budou moci přednostně včas přihlášení účastníci, proto vřele doporučujeme sledovat stránky kongresu, případně se zapsat k odebírání jejich newsletteru, abyste v případě zájmu o toto ubytování nepřišli.

V neposlední řadě nám dovolte vás informovat o místech a dobách konání významných akcí v následujících letech:

ME párů 2023: Švédsko, Leksand – 16.-18. srpna 2023
Kvalifikace na Grand Slam 2023: online – září 2023
ME studentů 2023: Rumunsko, Temešvár – září 2023
Grand Slam 2023: Česká republika, Praha – říjen 2023
Finále Grand Prix: Velká Británie, Londýnské go centrum – 28.-31. prosince 2023

ME juniorů 2024: Německo, Hamburk – březen 2024
ME párů 2024: Chorvatsko (možná Dubrovník) – duben 2024
ME žen 2024: Slovensko, Bratislava – září 2024
ME studentů 2024: Srbsko, Nový Sad – září 2024
ME profesionálů 2024: není známo
ME juniorů 2025: Rumunsko, Vatra Dornei – březen 2025
ME párů 2025: Rumunsko, Bistrița – duben 2025
ME žen 2025: Česká republika – září 2025
ME studentů 2025: Izrael – září/říjen 2025
ME profesionálů 2025: není známo

Go kongres 2025: Polsko
Go kongres 2026: zájem vyjádřilo Turecko

Kompletní zápis VH EGF je ke stažení zde.
Prezentaci ke schůzi včetně výročních zpráv jednotlivých sekcí EGF naleznete zde.