Výkonný výbor ČAGo na svém posledním jednání přijal novou směrnici o členství, která je sice spíše formálního charakteru, ale přesto je dobré o ní informovat.

V členské databázi ČAGo je spousta lidí, kteří sice byli řádně přijati, ale léta nebyli na turnaji a ani neplatí členské příspěvky. To ovšem automaticky neznamená ukončení jejich členství. Podle Stanov ČAGo musí takového člena vyloučit výbor pro neplnění povinností, což se však v praxi asi nikdy nedělo. Tudíž tito lidé jsou stále členy ČAGo, byť bez výhod plynoucích ze zaplaceného členského příspěvku.

Na jednu stranu to může vypadat dobře, že máme hodně členů, na druhou tu jsou dvě „ale“:

  1. GDPR
  2. Rejstřík sportu Národní sportovní agentury

Výbor proto hledal určité vybalancování mezi tím, aby po jednom nezaplacení příspěvků nebyl člen okamžitě vyloučen, a tím, že někdo bude pokládán za člena, i když už dvacet let nebyl na turnaji a nejsou o něm žádné zprávy.

Proto bylo rozhodnuto, že člen může být „neaktivní“, tj. bez zaplaceného členského příspěvku a bez práv z toho plynoucích maximálně 10 let. Poté dojde k automatickému ukončení jeho členství. Toto bude počítáno od 1. 1. 2019.

Současně s tím jsme začali oslovovat členy, kteří dlouhá léta nezaplatili členský příspěvek, nebyli na žádném turnaji a ani o nich nejsou žádné informace. Jejich členství by mělo být ukončeno už nyní. Přesto je možné, že hrají například v klubu. Proto jim chceme dát šanci se opět „zaktivnit“.

Směrnice přináší i několik dalších novinek. Především upravuje přijímání členů a postavení členů bez zaplaceného členského příspěvku – aby tyto věci byly jasně dané, ale zároveň co nejjednodušší. Současně s tím směrnice aktualizuje Zásady ochrany osobních údajů, byť se jedná jen o formální úpravy, např. změnu sídla.

Se směrnicí je možné se seznámit zde.

Zápis z jednání výboru naleznete zde.