Seznam členů ČAGo 2024

V následujícím přehledu je seznam všech členů, kteří jsou evidování v členské databázi České asociace go.

V roce 2023 došlo k jasnému vymezení aktivního (= člen má zaplaceny členské příspěvky na daný kalendářní rok) a neaktivního členství. Pouze aktivní členové mají výhody uvedeny ve Stanovách ČAGo a dalších dokumentech. Mj. mají slevy na startovném na turnajích, mohou se účastnit mistrovství republiky, volit do orgánů ČAGo atd. Rovněž mají slevy na různé go-zboží a go-služby atd. Více zde. V neposlední řadě mohou mít dobrý pocit, že podpořili fungování českého go, za což jim patří velký dík. Neaktivní členové jsou nadále vedeni v členské databázi. Po deseti letech neaktivního členství jim je pak členství automaticky ukončeno (počítáno od 1. 1. 2019). Viz směrnice 2023/2.

V případě chybějící registrace u vašeho jména si dovolujeme požádat o vyplnění online registračního formuláře. Přes tento formulář se mohou registrovat i noví zájemci o členství, popř. bývalí členové, kteří už v seznamu nejsou. Údaje zadávané do formuláře jsou důležité především pro evidenci v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury.

Upozorňujeme, že seznam není po zaplacení členského příspěvku aktualizován online, ale obvykle s 1-2denním zpožděním. V případě nesrovnalostí pište na adresu grosser@goweb.cz.