Vážení hráči,

vzhledem k opatřením, která dne 30. 9. 2020 přijala Vláda ČR, s lítostí oznamujeme, že letošní festival Deskohraní, jehož součástí je každoročně také turnaj v Go, je zrušen.

VV

Oficiální vyjádření organizátorů

„Protože není známa délka opatření, není možné v současné době plánovat případný jiný termín, ale pokud bychom o něm uvažovali, budeme vás informovat. Sledujte náš web nebo sociálně sítě.

Deskohraní je velký festival a jeho přípravu je třeba plánovat mnoho měsíců dopředu. Jak se od přelomu srpna a září postupně zhoršovala epidemiologická situace, začali jsme festival v našich plánech kompletně přizpůsobovat – připravili jsme rezervační systém, dojednali vše s majiteli prostor, sponzory, zrušili dvě třetiny aktivit, které Deskohraní obvykle obsahuje, oddělili turnajovou sekci od volného hraní a učinili celou řadu dalších opatření. V době přípravy jsme tedy byli opatrnější než oficiální požadavky státu, přesto se zásadní věc, jakou je počet osob, které se mohou účastnit volnočasových aktivit, dozvídáme 10 dní před akcí, aniž by kdy bylo toto číslo obsaženo v nějakých systematických plánech, aniž bychom se mohli jakkoli připravit. Proto nás velmi mrzí, jakým způsobem vláda přistupuje k zavádění jednotlivých opatření, která jsou z našeho pohledu mnohdy nekoncepční, chaotická a zejména nepředvídatelná, čímž velmi znesnadňuje organizaci všech akcí podobného typu.

Doufáme, že v budoucnosti se situace zlepší, dění v celé zemi se dostane do rozumných kolejí a my se budeme moci vrátit k tomu, co děláme nejraději – přinášet radost z deskových her vám, široké veřejnosti.

Pojďme v době Deskohraní doma hrát deskovky a udělat si #Deskohranídoma. Deskohraní zdar, koroně zmar!“