Vážení hráči,

sdílíme s Vámi průběh a závěry z mimořádné valné hromady EGF, která se uskutečnila dne 3. 3. 2022 od 20h.

Po úvodních administrativních záležitostech a odsouhlasení postupu při hlasování se slova ujmuli nejprve zástupci výkonného výboru EGF, kteří vyjádřili svůj postoj k celé situaci i přesto, že nemají právo volit. Navrhovali suspendovat RFG a BFG s okamžitou platností, zákaz pořádání veškerých akcí EGF v Rusku a Bělorusku a především pak zákaz účasti hráčů z Ruska a Běloruska na jakémkoliv evropském mistrovství včetně nadcházejícího Mistrovství Evropy juniorů v Praze.

Po EGF přebrali slovo zástupci zemí. Dalo by se říci, že se vytvořily dva postoje, které proti sobě vytahovaly argumenty pro a proti. Nejpalčivějším tématem se bezpochyby stala účast ruských a běloruských hráčů na evropských mistrovstvích s důrazem na EYGC v Praze, jelikož tato akce měla v době meetingu vypuknout za méně než týden. Na jedné straně byly země, včetně České republiky, které byly striktně pro vyloučení Ruska ze všech šampionátů a na druhé země, které byly pro mírnější variantu v podobě ponechat hráče hrát pod neutrální vlajkou a spolu s tím i bez nároku na získání medaile apod. Ještě před rozhodnutím tohoto bodu se však hlasovalo v pořadí následovně:

  1. Všechny akce EGF plánované v Rusku budou zrušeny a přesunuty do jiných zemích ; PRO více než 80% ; ČAGo hlasovala PRO
  2. Ruští hráči nemohou reprezentovat Rusko na akcích EGF, ale mohou hrát pod neutrální vlajkou ; PRO více než 75% ; ČAGo hlasovala PROTI
  3. Suspenze RFG v EGF ; Pro více než 63% ; ČAGo hlasovala PROTI
  4. Vyloučení RFG z EGF ; Proti více než 80% + ČAGo hlasovala PRO (pro vyloučení muselo být minimálně 66% 2/3 oproti ostatním hlasováním, kde stačí pouze většina)
  5. Vyloučení ruských hráčů ze všech EGF akcí ; ČAGo hlasovala PRO
  6. Vyloučení ruských reprezentantů v EGF (Natalia Kovaleva) ; PROTI více než 80% ; ČAGo se zdrželo hlasování
  7. Opatření výše uvedené a odhlasované se budou týkat také Běloruské asociace go ; PRO více než 80% ; ČAGo hlasovala PRO

Chtěli bychom podotknout, že nás dost zklamala EGF v ohledu vedení tohoto meetingu. Ačkoliv zástupci několika zemí navrhovali změnu pořadí hlasování (na meetingu i v emailech před ním), které takto nedávalo smysl a způsobilo i nám dost potíží v tom, jak hlasovat například o suspenzi, když ještě nevíme, zda projde návrh vyloučení…EGF ignorovala tento problém a pokračovala nadále po svém.

Jako odpověď na suspenzi RFG v EGF se rozhodla Natalia Kovaleva rezignovat na svou pozici v EGF, a to i přesto, že v hlasování byla valná většina proti jejímu vyloučení z týmu a prezident EGF, Martin  Stiassny, si přál aby zůstala.

Ukrajinská asociace go apelovala na fair-play, které v případě ponechání možnosti hrát Rusům on-line na EYGC není zajištěno, jelikož děti v Kyjevě nemají možnost odehrát partii v bezpečí svého domova. V jednou z argumentů i navrhli, aby tedy Rusové přijeli odehrát své partie do Kyjeva za účelem docílení fair-play. Jejich postoj byl také opřen o to, že pokud by skutečně RFG chtěla pomoci UFGO, jak v úvodu svého proslovu uvedla, měla by své hráče odvolat sama a uvědomit své děti o aktuální situaci.

Ruská federace go naopak zdůrazňovala, že EYGC bez Rusů není EYGC a že jsme si určitě všichni vědomi toho, že vítězové bez ruských hráčů na EYGC by nebyli ti „praví“ či „zasloužení“. Dále také apelovala na to, že by go komunita měla být apolitická. Z toho důvodu navrhovali zrušit, odložit či odebrat status evropského mistrovství nadcházejícímu EYGC (podotýkáme, že toto navrhovali v době, kdy zbývalo pouhých 6 dní před zahájením akce). Na to reagovali organizátoři a zástupci ČAGo Adriana Tomšů spolu s Jaroslavem Kotowskim svým postojem a silným odmítnutím.

Poslední poznámka k tomuto shromáždění se týká doporučení ČAGo nenastupovat k partiím s ruskými hráči. Ruská federace go se nás otázala jakou zprávu tímto chceme našim i jejich dětem vzkázat. Ještě něž stihl jeden z našich zástupců odpovědět, razantně odpověděla UFGO – „that their are our friends“. Následně jsme pouze doplnili, že i my víme jaké to je být okupováni Rusy a mnoho z nás to má stále v paměti.

Den po meetingu zaslala RFG vyjádření, že s cílem ochránit všechny evropské děti a především na prvním místě ty ruské před možnými morálními újmy odmítají svou účast na EYGC. Dále podotkli, že jsou šokováni některými asociacemi, které vyzvali k protestu formou odmítnutí hrát proti Rusům, a to především mezi dětmi. V závěru toho všeho také žádají výkonný výbor EGF, aby proti těmto krokům národních asociací učinila rázná opatření.

_________________________

V neposlední řadě bychom Vás rádi informovali o zveřejnění ověřeného zápisu z Valné hromady konané dne 26. 2. 2022 online skrze google meet.

Zápis z VH 26. 2. 2022

VV