Zatímco podzim venku hraje všemi barvami, hráči go se tradičně setkali a utkali v partiích na turnaji v rámci festivalu Deskohraní. Celkem 69 hráčů z 8 zemí světa se zúčastnilo letošního ročníku. Velmi dobrou zprávou je, že vysoký počet hráčů vzbuzuje naději v definitivní probuzení české go scény po útlumu způsobeném pandemií. O něco smutnější zpráva pro tento turnaj byla absence našich nejsilnějších hráčů, avšak všichni věříme, že se jen pilně doma připravují na velkolepou i zcela nově pojatou kvalifikaci na Barona a na turnajích v příštím roce nás opět poctí svou přítomností.

Po celou dobu turnaje panovala příjemná atmosféra. Zkušená hlavní organizátorka Jana Hricová měla jako vždy vše pod palcem a nenechala se rozhodit ani když technika zklamala a bylo nutné nedělní ranní los připravit jako za starých časů ručně. K velké radosti se akce účastnilo také mnoho českých juniorů! Hned několik z nich zaznamenalo také úspěch v podobě výhry za čtyři body a s tím i posun ve třídě. Jmenovitě se jednalo o Bartoloměje Dacha 3-kyu, Jakuba Koláře 14-kyu, Tomáše Jódla 18-kyu a Anežku Jirušovou 18-kyu. Gratulujeme!

Vítězem turnaje se stal jeho favorit Lukáš Podpěra 7-dan. Stříbrné druhé místo si vybojoval Zbyněk Dach 4-dan a na bronzovém třetím místě se pak umístil Vladimír Daněk 5-dan.

V neposlední řadě během turnaje proběhly také volby do výkonného výboru České asociace go a zde jsou jejich výsledky.

Odevzdáno hlasů: 28 platných a 3 neplatné.

Kandidáti do VV ČAGo 2022-2025 
Adriana Tomšů – 27 hlasů
Lenka Daňková – 26 hlasů
Tomáš Grosser – 24 hlasů
Jitka Bártová – 24 hlasů
Michal Zubalík – 24 hlasů

Kandidát do revizní komise
Thierry Defer – 25 hlasů

První oficiální schůze nově zvoleného výboru proběhne v pondělí 17. 10. 2022.

Konečné výsledky