Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 18. 2. 2022 od 20 hodin v Blansku. Program a návrh rozpočtu pro rok 2022 můžete nalézt na odkazech níže. V případě zrušení turnaje z důvodu koronavirových opatření se uskuteční Valná hromada online o víkend později tj. 26. 2. 2022

UPDATE: Vzhledem ke zrušení turnaje v Blansku se uskuteční Valná hromada online v původně avizovaném termínu 26. 2. 2022 od 13:00 hodin prostřednictvím aplikace Google meet. Odkaz na připojení k Valné hromadě bude rozeslán e-mailem pouze registrovaným účastníkům! Registrace na Valnou hromadu probíhá obdobně jako na turnaje skrze formulář, a to z důvodu zamezení zneužití odkazu.

Zkušenost s online VH máme již z loňského roku, věříme že bude tedy obdobně jako loni probíhat bez větších obtíží.

Otevřený dopis Velké Británie ke všem členům EGF

Registrace

Počty delegátů dle klubů – upravená  verze

Program_VH 2022 – upravená verze na základě okolností posledních dní

Návrh rozpočtu 2022 

Účetní závěrka 2021

Návrh na změnu soutěžního řádu

Návrh Tomáše Grossera k Rusku

Tato pozvánka bude v dostatečném předstihu doplněna o několik návrhů na změny či doplnění řádů, které jsme si pro Vás připravili. Žádáme také všechny delegáty, kteří by chtěli navrhnout změny, vyjádřit se k naším návrhům či měli jakékoliv jiné podněty k projednání, aby zaslali tyto podklady v předstihu na e-mail vybor@goweb.cz. Ostatní delegáti se tak budou moci dopředu připravit a na místě mluvit přímo k věci, což by mělo urychlit průběh celé schůze.

Děkujeme za spolupráci.

VV