Blíží se volby do výkonného výboru. Všichni budou rádi za co nejvíce zájemců o působení ve Výkonném výboru (ve zkratce VV). Pokud zvažujete, že byste se touto formou rozhodli podpořit rozvoj go v České republice, je toto článek právě pro Vás. 

Popíšeme jaké jsou povinnosti Výkonného výboru, ale i jaká byla naše vize. Doufáme, že Vás touto cestou namotivujeme a poskytneme vhled do problematiky “výborování”.

Naši hlavní motivací byly oblasti:

 1. Děti a mládež – nové kroužky, akce, spolupráce s organizacemi
 2. Členská základna – navýšit počet členů a inovovat databázi
 3. Mezinárodní turnaje – zorganizovat ME dětí a juniorů
 4. Dokumentace – docílit spořádaného a transparentního stavu
 5. Web – inovace a revitalizace 

Některé z vytyčených cílů jsme posunuli méně, některé více. Nicméně musím říct, že dle mého názoru je za námi kus práce: i navzdory koroně vznikly nové kroužky pro děti (+ online Juniroská liga během největších lockdownů), uspočádalo se vydařené ME dětí a juniorů v r. 2022, sjednotily se řády a úpravy stanov, vytvořila se digitální členské databáze včetně online registrace, kdy většina členských příspěvků je placena digitálně, ne hotově, došlo k optimalizaci, zrychlení gowebu, založila se organizace LSJGo pro pořádání juniorských kempů… Snad jste tyto a některé další činnosti zaznamenali.

Věříme, že české go míří správným směrem. Prostoru kam se posouvat je mnoho a je jen na Vás, jaké oblasti budete ve VV upřednostňovat. Velkou výzvou je finanční stránka: je potřeba dlouhodobě vymyslet a zrealizovat vybudování finanční stability ČAGo. Granty, sponzorství, velké akce a rozšíření členské základny jsou hlavními směry, kterými lze tento cíl realizovat.

Nyní se přesuňme k povinnostem výkonného výboru. Jak uvidíte, bude zde mnoho činností, které lze outsourcovat. Například správa webu, redakce článků, spoluorganizování akcí a udržování databáze jsou činnosti, na které lze najít dobrovolníky z řad hráčů, kteří si na oficiální funkci netroufají, nebo nemají čas, ale rádi by alespoň trochu pomohli.

V ideálním případě se výbor sestává z 5 lidí. Náš výbor podával kandidaturu jakožto celek, ale to nemusí být pravidlem. Jednotlivci se hlásit mohou také. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k činnosti výkonného výboru, nebojte se ozvat na vybor@goweb.cz a prodiskutujeme Vaše možnosti.

Výbor má 2 hlavní funkce:

 1. Předseda – hlavní zástupce výboru, který má vysokou zodpovědnost. Reprezentuje výkonný výbor a často do značné míry organizuje jeho činnost, vede schůze atd.
 2. Hospodář – zodpovídá za finance výkonného výboru, rozpočet a účetní závěrky. 

Hlavní povinnosti:

 1. Správa a archivace – jednou z hlavních povinností je roční účetní uzávěrka. Je nutné v průběhu roku archivovat účty a na konci roku s účetní domluvit zhotovení výkazu.
 2. Management akcí – důležitou součástí povinností je správa kalendáře go akcí. Významné akce se nesmí překrývat a musí být smysluplně rozmístěné. Poté také výkonný výbor komunikuje a oslovovuje možné organizátory. Dále je třeba určovat kvalifikace na MR a podobně.
 3. E-mailová schránka – Řešení dotazů a komunikace s evropskou a světovou federací go. Dále komunikace ohledně turnajů a jiných akcí.
 4. Schůzky 1x měsíčně (včetně zápisu průběhu) – jeden přítomný je zapisovatel, který zapisuje do sdíleného dokumentu. Ten je následně zrevidován jiným přítomným a nahrán na cloud a goweb.
 5. Členská databáze – evidovat nové členské příspěvky a komunikovat s novými hráči skrze email (lze outsourcovat mimo výbor).
 6. Sdílený disk – místo, kde jsou veškeré dokumenty a podklady (včetně účetnictví atd.). Toto místo by mělo být v přehledném a organizovaném stavu
 7. Správa webových stránek – správa webu zahrnuje aktuálnost informací, dokumentů, nové články a podobně. O technickou správu webu a jeho funkcí se stará v současnosti Michal Zubalík a vyslovil se, že bude web i nadále spravovat.
 8. Velké akce – na organizaci velkých akcí (typu kongres nebo mistrovství Evropy) je žádoucí se přímo podílet. Na tyto akce je často možné sehnat granty, dotace, sponzory; toto bývá také zpravidla doménou výkonného výboru.

Toto je výčet hlavních povinností. Na začátku se vše zdá složité, ale postupně si vše zažijete a náš výbor udělá maximum pro to, “aby Vás zasvětil do hry”. Pracujeme na stručném návodu, kde jsou popsány všechny činnosti “od píky”, aby jste nebyli ničím zaskočeni.

Dále pokud byste se chtěli podívat na to, jak vše probíhá v praxi, bude následující schůze zpřístupněna zájemcům. Pokud máte zájem se k naší schůzi připojit, kontaktujte nás včas na vybor@goweb.cz.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální kandidát do výkonného výboru (osobní názor Dušana):

 1. Vizionář – minimálně 1 člověk z týmu by měl mít touhu posunout a inovovat go v ČR nad rámec povinností. Forma je libovolná.
 2. Organizovanost a smysl pro povinnost (minimálně 2 lidi z týmu) – práce výboru musí být organizovaná: například dobrá organizace cloudového úložiště a vhodná komunikace. Dále nezbytné rozdělení činností mezi jednotlivé členy výboru.
 3. Management (minimálně 1 člověk, nejlépe předseda) – spoustu povinností jde převést na dobrovolníky mimo výbor. Myslím, že v této oblasti jsme například my měli rezervy a některé povinnosti jsme nechali na našich bedrech, i když to nebylo nutné. Myslím, že spoustu lidí má vůli pomáhat rozvoji go, ale nechtějí být přímo součástí výboru.
 4. Konzistence – ne vždy je potřeba být přemotivovaný a pracovat pro go 20 hodin v týdnu (výjimkou jsou například velké akce, které jsou velmi náročné). Myslím, že hlavní je odvádět dlouhodobě dobrou práci v běžných činnostech a najít si prostor i pro projekty stranou (mládež, propagace, technická inovace aj.). Poté stačí nepolevovat v konzistenci a výsledky se samy dostaví.

Věříme, že mnoho z Vás chce pozvednout české go na novou úroveň. Pokud zamýšlíte kandidovat, ozvěte se nám na mail vybor@goweb.cz.

POTVRZENÍ KANDIDÁTI DO VV PRO OBDOBÍ 2022 -2025

TOMÁŠ GROSSER
ADRIANA TOMŠŮ
LENKA DAŇKOVÁ
JITKA BÁRTOVÁ
MICHAL ZUBALÍK

Program Tomáše Grossera: Projekt 500-2027.

Aktuální návrhy kandidátu:

Podal Tomáš Grosser:
Lenka Daňková – souhlasí
Adriana Tomšů – souhlasí
František Čáha – nesouhlasí
Jan Prokop – nesouhlasí
Jaroslav Kotowski – nesouhlasí
Ondřej Kruml – nesouhlasí
Lukáš Podpěra – nesouhlasí

Podal Karel Wälzer:
Tomáš Grosser – souhlasí
Benedikt Klaudis – nesouhlasí
Dušan Jánský – nesouhlasí
Tereza Kotowski – nesouhlasí

Podal Ivan Kostka:
Adriana Tomšů – souhlasí
Lenka Daňková – souhlasí
Jitka Bártová – souhlasí
Jaroslav Kotowski – nesouhlasí
Ondřej Kruml – nesouhlasí

Podal Dušan Jánsky:
Tomáš Grosser – souhlasí
Lenka Daňková – souhlasí
Michal Zubalík – souhlasí

Michal Timko
Jaroslav Kotowski – nesouhlasí

Podala Adriana Tomšů:
Adriana Tomšů – souhlasí
Tomáš Grosser – souhlasí
Lenka Daňková – souhlasí

Jitka Bártová – souhlasí
František Čáha – nesouhlasí
Ivan Kostka – nesouhlasí

Vladimír Daněk – nesouhlasí
Jaroslav Kotowski – nesouhlasí