V pondělí se poprvé sešel nově zvolený výbor, aby zahájil svou činnost. Nejdůležitějším bodem byla volba nového předsedy a rozdělení kompetencí mezi členy výboru.

Do čela ČAGo byla jednomyslně zvolena Adriana Tomšů. Hospodářkou se také jednomyslně stala Lenka Daňková.

Členové výboru si zároveň rozdělili agendy, jimž se chtějí věnovat:

  • Adriana Tomšů – řízení výboru, komunikace navenek apod., děti a mládež
  • Lenka Daňková – hospodaření
  • Jitka Bártová – fundraising, děti a mládež
  • Tomáš Grosser – PR, propagace, web – obsah, členská databáze
  • Michal Zubalík – STK, turnaje, technická podpora

Dále se výbor věnoval i některým konkrétním věcem – členským příspěvkům, propagaci, grantům, možnostem pořádat významné evropské akce ad. O nejdůležitějších z těchto bodů vás budeme informovat během několika dní ve zvláštních článcích. Během krátké doby bude také tradičně zveřejněn zápis.

Důležitá věc na závěr, i když si zasloužila být na začátku: Současný výbor chce poděkovat výboru předešlému za jeho práci. Asi není potřeba připomínat, že předchozí vedení muselo řešit situaci, která reálně hrozila zrušením ČAGo a jejíž vyřešení nebylo úplně jednoduché. Zároveň se podařilo nastartovat některé věci, na které může nový výbor navázat.