Vážení hráči a příznivci hry go,

na poslední Valné hromadě jsme Vás informovali o výrazném navýšení členských příspěvků do EGF, a to konkrétně o více než 120%. Důvodem je zcela nový systém vypočítávání počtu členů v asociacích. Nově se již neplatí pouze za vykázaný počet platících členů v asociaci dané země, ale za každého hráče od 10-kyu a výše, který si na turnaji pouze zapíše Česko jako svou zemi. (přehled počtu hráčů asociací a poplatků do EGF) Bohužel reálný počet členů asociace je výrazně nižší než počet zapsaných hráčů v ratingu od 10-kyu a výše. Z tohoto důvodu jsme nuceni reagovat také my. V rámci pravidelné schůze výkonného výboru jsme došli k třem variantám, které bychom s Vámi rádi prodiskutovali. Vaše názory na danou situaci jsou pro nás velmi důležité a věříme, že nám pomohou nalézt nejlepší řešení pro všechny strany.

Návrhy

  1. Navýšení členských příspěvků, zrušení doživotního členství, zrušení neaktivního členství za 100,- Kč
  2. Úplné uzavření turnajů pouze pro členy České asociace go nebo povinnost zaplatit členský příspěvek pro hráče od 10-kyu a výše.
  3. Dohoda s organizátory turnajů na zvýšení příplatku pro nečleny ČAGo. Tento příplatek by organizátoři zároveň zaslali po skončení turnaje formou daru České asociaci go. Hráči by na místě měli možnost rozhodnout se mezi ročním členstvím či příplatkem. (např. členství 500,- Kč rok, příplatek 150,- Kč turnaj – v obou případech by částka náležela ČAGo)

Ačkoliv jsou návrhy předložené jednotlivě, zvažujeme také sloučení některých jejich částí. Oceníme také zcela nové návrhy, které zde nejsou uvedeny a řešily by danou situaci.

Změnu v členství bychom rádi provedli ještě do konce tohoto roku, aby vešla v platnost již pro nový rok a bylo možné pokrýt příspěvky do EGF z členských příspěvků do ČAGo. Plánujeme proto uskutečnit online Valnou hromadu ještě během prosince tohoto roku a v závislosti na diskuzi zde a na další schůzi výkonného výboru podat finální návrh pro změnu o kterém bychom poté na VH hlasovali.

Děkujeme za spolupráci.

VV

Edit:
Ještě pár statistik, z nichž vyplývá ožehavost problému. Podle výše sdílené tabulky EGF musela letos ČAGo zaplatit za 164 hráčů 7d-10k. Z této skupiny má ale zaplacen členský příspěvek ČAGo na rok 2022 jen 64 hráčů! Zbylých 100 hráčů se na „provozu“ ČAGo nijak finančně nepodílí, i když za každého ČAGo odvedla 3 EUR. I když vezmeme jen aktivní hráče v ratingu (danové max. 2 roky od poslední účasti, 1k-10k 1 rok), pořád zhruba polovina hráčů nemá zaplaceno byť jen neaktivní členství.

Počty hráčů v jednotlivých letech, kteří se zúčastnily turnaje zaneseného do ratingu. Povinné členství bylo zahájeno roku 2014 a ukončené roku 2017.